לעילוי נשמתו הקדושה של מאיר בן מרדכי גימפל

ברוך דיין האמת!
לצערינו הגדול לא זכינו והאברך מאיר פיין היקר כבר לא איתנו אין ספק שכל דף של לימוד הגמרא רק הוסיף עוד ועוד זכויות אדירות זכינו לסיים חלק גדול מהש"ס ע"י לימוד של מאות דפי גמרא הננו ממשיכים בחיזוק הגדול לעילוי נשמתו לסיים את שאר חלקי הש"ס בסיעתא דשמיא ניתן להצטרף בקישור או בטלפון 0527168021
נשמח אם תוכלו לקחת חלק בלימוד הש"ס

לעילוי נשמתו של מאיר בן מרדכי גימפל זצ"ל

תודה רבה על השתתפותכם

עד ג' אייר

To join this siyum of Talmud Bavli, please check the relevant dafim, enter your name and email address and submit.

Assignment should be completed bli neder by 3 Iyyar 5781 (Thursday, April 15, 2021) sundown.

Talmud Bavli Siyum is 40.5% Assigned
(1099/2711 dafim)

current signup list

Zeraim

Berachos (63/63 100%)

Moed

Shabbos (30/156 19.2%)
Eruvin (17/104 16.3%)
Pesachim (112/120 93.3%)
Shekalim (0/21 0%)
Yoma (0/87 0%)
Sukkah (45/55 81.8%)
Beitzah (12/39 30.8%)
Rosh Hashanah (22/34 64.7%)
Taanis (22/30 73.3%)
Megillah (27/31 87.1%)
Moed Katan (0/28 0%)
Chagigah (10/26 38.5%)

Nashim

Yevamos (87/121 71.9%)
Kesuvos (22/111 19.8%)
Nedarim (24/90 26.7%)
Nazir (3/65 4.6%)
Sotah (0/48 0%)
Gittin (70/89 78.7%)
Kiddushin (81/81 100%)
  

Nezikim

Bava Kamma (34/118 28.8%)
Bava Metzia (118/118 100%)
Bava Basra (65/175 37.1%)
Sanhedrin (0/112 0%)
Makkos (15/23 65.2%)
Shevuos (11/48 22.9%)
Avodah Zarah (27/75 36%)
Horayos (13/13 100%)
 

Kodashim

Zevahim (81/119 68.1%)
Menahos (2/109 1.8%)
Hullin (22/141 15.6%)
Bechoros (37/60 61.7%)
Arakhin (16/33 48.5%)
Temurah (0/33 0%)
Kerisos (4/27 14.8%)
Meilah+ (0/36 0%)
 

Taharos

Niddah (7/72 9.7%)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
 
Submit (bli neder)
 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Link To This Page


Current Signups

#NameDafim
1מרדכיBeitzah daf 2
9ראובן ליזרוקGittin dafim 9-14; Bava Metzia dafim 96-98
16אהרן מימוןBava Basra dafim 10-25
2יהושעAvodah Zarah dafim 40-41
2shMenahos dafim 109-110
1ידידSukkah daf 45
10שבתי אולמןBava Kamma dafim 17-26
14עקיבא ליזרוקArakhin dafim 2-15
2א ויסShabbos dafim 28-29
22קובי יגלניקTaanis dafim 2-17, 26-31
3א.Rosh Hashanah dafim 22-24
7אברהם יגלניקBerachos dafim 54-60
5אהרןBava Basra dafim 152-156
10שלמה אשכנזיBava Basra dafim 2-9, 26-27
5אהרן פוגלAvodah Zarah dafim 62-66
2אורי סטרלינגNiddah dafim 57-58
6איתמרBava Kamma dafim 30-35
4אליהוRosh Hashanah dafim 2-5
1אליהו קופלSukkah daf 20
2יגןMakkos dafim 13-14
17זילברמןBava Metzia dafim 8-20, 22, 29-31
3רוזנברגBava Metzia dafim 23-25
1שוטBava Metzia daf 95
3דוישטBava Metzia dafim 26-28
1רוטBava Basra daf 36
20שניידרBerachos dafim 6, 11-29
1אליעזר פייןKiddushin daf 41
5ליפקוביץ'Berachos dafim 30-34
59ויסנברגBava Metzia dafim 34-81, 83-93
3הרציגBava Metzia dafim 2-4
3הזהChagigah dafim 2-4
3נוביקBava Metzia dafim 5-7
4נויבירטBava Metzia dafim 116-119
1בן שמעוןBava Kamma daf 60
2כהןMakkos dafim 8-9
2ברליןGittin dafim 51-52
1אלישיבBava Metzia daf 32
9מאיר אולמןSukkah dafim 36-44
14יוסי שעיוKesuvos dafim 30-33, 50-53, 86-91
2שעיוPesachim daf 14; Bava Metzia daf 94
4יצחק שעיוBava Metzia dafim 99-102
4אפרת שעיוPesachim dafim 5-8
2ברוך מימוןBava Kamma dafim 28-29
8בלאוBava Kamma dafim 115-116; Bechoros dafim 20-25
2בניה שפיראShabbos dafim 97-98
4מילר יוסףRosh Hashanah dafim 18-21
6בנימין זאב גליסKesuvos dafim 107-112
5יהודה לייב גליסBava Basra dafim 43-47
1אברהםPesachim daf 2
15לובצקיMegillah dafim 2-16
7בעילום שםPesachim dafim 51-57
1ברקאיBava Basra daf 35
7הרב שבתי וייסPesachim dafim 115-121
2ראובןBava Metzia dafim 33, 82
11דודBerachos dafim 62-64; Pesachim dafim 9-13, 108, 113-114
7דוד כהןYevamos dafim 66-69; Bechoros dafim 9-11
2הלויBerachos dafim 2-3
25הרב בלאוBechoros dafim 37-61
2קשדן 2Nedarim dafim 2-3
6תמרHullin dafim 83-88
7חיים סילברמןChagigah dafim 11-16, 19
1חייםPesachim daf 107
8בירוןBava Basra dafim 78-85
2חיים בירוןSukkah dafim 55-56
10חיים רוטרGittin dafim 31-40
2מוישי רוטרBerachos dafim 5, 61
7חנוך פייןMakkos dafim 6-7, 20-24
10י.מBerachos dafim 35-44
15יגלניק שמואלSukkah dafim 5-19
19יהודה זיסקינדNedarim dafim 13-31
4במברגר בן ציוןMegillah dafim 17-20
1יהודה יPesachim daf 99
3יהודה ספינרSukkah dafim 30-32
3יהושוע צורBava Kamma dafim 117-119
2נוביק ישראל איסרZevahim dafim 2-3
3יואל וייסSukkah dafim 2-4
3פריימןBechoros dafim 6-8
11הנפלינגPesachim dafim 3-4, 58; Megillah dafim 25-32
3פרנקלNedarim dafim 33-35
5אינדיגYevamos dafim 114-118
1אהרון כהןShabbos daf 12
2יוסףHullin dafim 141-142
11יוסף חיים אורןBeitzah dafim 3-6, 23-29
3יחיאלEruvin dafim 38-40
1אברהם גנויארArakhin daf 20
1יעקבEruvin daf 84
9יעקב אביטבולGittin dafim 82-90
12אברימי גרונרBava Basra dafim 37-42, 52-57
13יעקב פייןHorayos dafim 2-14
4ראובן גרונרMakkos dafim 2-5
7מאיר פייןGittin dafim 2-8
7יעקב שלזינגרGittin dafim 24-30
13יצחקPesachim dafim 74-86
27יצחק בירShevuos dafim 39-49; Avodah Zarah dafim 2-6, 11-21
5יצחק הורוביץNiddah dafim 59-63
6יצחק מילרPesachim dafim 100-103; Hullin dafim 73-74
2י.צBava Kamma dafim 61-62
4ישי שילוניKerisos dafim 17-20
1לבנון אליהוBerachos daf 4
2מאירHullin dafim 108-109
6מאיר ברסלויערPesachim dafim 65-67, 71-73
5מאיר יגלניקPesachim dafim 104-106, 109; Hullin daf 32
18מאיר מימוןSukkah dafim 21-28, 33-35; Bava Basra dafim 28-34
3אליהו מויאלEruvin dafim 12-14
3מוישי גליסPesachim dafim 15-17
5מרדכי ו.Gittin dafim 77-81
8מרדכי וייסBava Kamma dafim 2-9
13מרדכי יגלניקBava Metzia dafim 103-115
10מרדכי יוסףEruvin dafim 2-11
3משה יעקבסוןHullin dafim 14-16
3רוזנבלטNazir dafim 7-9
1מילרRosh Hashanah daf 31
1מוישי כהןArakhin daf 16
2אבריקיPesachim dafim 21-22
1משה שולמןHullin daf 17
79נוישטטZevahim dafim 4-82
2נריה ביטוןKesuvos dafim 70-71
1צבי מרדכי אורלנסקיBava Metzia daf 21
39חזקי פייןKiddushin dafim 2-40
3קפלןHullin dafim 75-77
2קשדןHullin dafim 123-124
4ראובן יוסף סגלAvodah Zarah dafim 7-10
33רחלBerachos dafim 7-10; Pesachim dafim 28-50, 68-70, 110-112
10שיינבליטRosh Hashanah dafim 25-30, 32-35
21שמואלBerachos dafim 45-53; Shabbos dafim 2-11; Pesachim dafim 59-60
16אברימי אפשטייןPesachim dafim 61-64, 87-98
119רובי פייןYevamos dafim 2-65, 70-83; Kiddushin dafim 42-82
11שמואל זמלShabbos dafim 36-46
15דובי פייןGittin dafim 62-76
8שמואל פייןShabbos dafim 92-95; Gittin dafim 15-18
5אלעזר יעקובזוןGittin dafim 19-23
      131 people signed up for 1099 dafim   export

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.