לעילוי נשמתו הקדושה של מאיר בן מרדכי גימפל

ברוך דיין האמת!
לצערינו הגדול לא זכינו והאברך מאיר פיין היקר כבר לא איתנו אין ספק שכל דף של לימוד הגמרא רק הוסיף עוד ועוד זכויות אדירות זכינו לסיים חלק גדול מהש"ס ע"י לימוד של מאות דפי גמרא הננו ממשיכים בחיזוק הגדול לעילוי נשמתו לסיים את שאר חלקי הש"ס בסיעתא דשמיא ניתן להצטרף בקישור או בטלפון 0527168021
נשמח אם תוכלו לקחת חלק בלימוד הש"ס

לעילוי נשמתו של מאיר בן מרדכי גימפל זצ"ל

תודה רבה על השתתפותכם

עד ג' אייר

להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 3 Iyyar 5781 (Thursday, April 15, 2021) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 40.5% נרשם
(1099/2711 דפים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63/63 100%)

מועד

שבת (30/156 19.2%)
עירובין (17/104 16.3%)
פסחים (112/120 93.3%)
שקלים (0/21 0%)
יומא (0/87 0%)
סוכה (45/55 81.8%)
ביצה (12/39 30.8%)
ראש השנה (22/34 64.7%)
תענית (22/30 73.3%)
מגילה (27/31 87.1%)
מועד קטן (0/28 0%)
חגיגה (10/26 38.5%)

נשים

יבמות (87/121 71.9%)
כתובות (22/111 19.8%)
נדרים (24/90 26.7%)
נזיר (3/65 4.6%)
סוטה (0/48 0%)
גיטין (70/89 78.7%)
קידושין (81/81 100%)
  

נזיקין

בבא קמא (34/118 28.8%)
בבא מציעא (118/118 100%)
בבא בתרא (65/175 37.1%)
סנהדרין (0/112 0%)
מכות (15/23 65.2%)
שבועות (11/48 22.9%)
עבודה זרה (27/75 36%)
הוריות (13/13 100%)
 

קדשים

זבחים (81/119 68.1%)
מנחות (2/109 1.8%)
חולין (22/141 15.6%)
בכורות (37/60 61.7%)
ערכין (16/33 48.5%)
תמורה (0/33 0%)
כריתות (4/27 14.8%)
מעילה (0/36 0%)
 

טהרות

נידה (7/72 9.7%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
1מרדכיביצה דף 2
16אהרן מימוןבבא בתרא דפים 10-25
9ראובן ליזרוקגיטין דפים 9-14; בבא מציעא דפים 96-98
2יהושעעבודה זרה דפים 40-41
2shמנחות דפים 109-110
1ידידסוכה דף 45
10שבתי אולמןבבא קמא דפים 17-26
2א ויסשבת דפים 28-29
22קובי יגלניקתענית דפים 2-17, 26-31
14עקיבא ליזרוקערכין דפים 2-15
3א.ראש השנה דפים 22-24
7אברהם יגלניקברכות דפים 54-60
5אהרןבבא בתרא דפים 152-156
10שלמה אשכנזיבבא בתרא דפים 2-9, 26-27
5אהרן פוגלעבודה זרה דפים 62-66
2אורי סטרלינגנידה דפים 57-58
6איתמרבבא קמא דפים 30-35
4אליהוראש השנה דפים 2-5
1אליהו קופלסוכה דף 20
59ויסנברגבבא מציעא דפים 34-81, 83-93
20שניידרברכות דפים 6, 11-29
2יגןמכות דפים 13-14
17זילברמןבבא מציעא דפים 8-20, 22, 29-31
5ליפקוביץ'ברכות דפים 30-34
3הרציגבבא מציעא דפים 2-4
4נויבירטבבא מציעא דפים 116-119
3רוזנברגבבא מציעא דפים 23-25
1בן שמעוןבבא קמא דף 60
3דוישטבבא מציעא דפים 26-28
3הזהחגיגה דפים 2-4
3נוביקבבא מציעא דפים 5-7
1שוטבבא מציעא דף 95
1רוטבבא בתרא דף 36
2כהןמכות דפים 8-9
1אלישיבבבא מציעא דף 32
2ברליןגיטין דפים 51-52
1אליעזר פייןקידושין דף 41
9מאיר אולמןסוכה דפים 36-44
14יוסי שעיוכתובות דפים 30-33, 50-53, 86-91
2שעיופסחים דף 14; בבא מציעא דף 94
4אפרת שעיופסחים דפים 5-8
4יצחק שעיובבא מציעא דפים 99-102
2ברוך מימוןבבא קמא דפים 28-29
8בלאובבא קמא דפים 115-116; בכורות דפים 20-25
2בניה שפיראשבת דפים 97-98
4מילר יוסףראש השנה דפים 18-21
6בנימין זאב גליסכתובות דפים 107-112
1אברהםפסחים דף 2
5יהודה לייב גליסבבא בתרא דפים 43-47
7בעילום שםפסחים דפים 51-57
15לובצקימגילה דפים 2-16
1ברקאיבבא בתרא דף 35
7הרב שבתי וייספסחים דפים 115-121
11דודברכות דפים 62-64; פסחים דפים 9-13, 108, 113-114
2ראובןבבא מציעא דפים 33, 82
7דוד כהןיבמות דפים 66-69; בכורות דפים 9-11
2הלויברכות דפים 2-3
25הרב בלאובכורות דפים 37-61
2קשדן 2נדרים דפים 2-3
6תמרחולין דפים 83-88
7חיים סילברמןחגיגה דפים 11-16, 19
1חייםפסחים דף 107
8בירוןבבא בתרא דפים 78-85
2חיים בירוןסוכה דפים 55-56
10חיים רוטרגיטין דפים 31-40
2מוישי רוטרברכות דפים 5, 61
7חנוך פייןמכות דפים 6-7, 20-24
10י.מברכות דפים 35-44
15יגלניק שמואלסוכה דפים 5-19
19יהודה זיסקינדנדרים דפים 13-31
1יהודה יפסחים דף 99
4במברגר בן ציוןמגילה דפים 17-20
3יהודה ספינרסוכה דפים 30-32
2נוביק ישראל איסרזבחים דפים 2-3
3יהושוע צורבבא קמא דפים 117-119
3פריימןבכורות דפים 6-8
3יואל וייססוכה דפים 2-4
5אינדיגיבמות דפים 114-118
11הנפלינגפסחים דפים 3-4, 58; מגילה דפים 25-32
3פרנקלנדרים דפים 33-35
2יוסףחולין דפים 141-142
1אהרון כהןשבת דף 12
11יוסף חיים אורןביצה דפים 3-6, 23-29
3יחיאלעירובין דפים 38-40
1יעקבעירובין דף 84
1אברהם גנויארערכין דף 20
9יעקב אביטבולגיטין דפים 82-90
13יעקב פייןהוריות דפים 2-14
4ראובן גרונרמכות דפים 2-5
7מאיר פייןגיטין דפים 2-8
12אברימי גרונרבבא בתרא דפים 37-42, 52-57
7יעקב שלזינגרגיטין דפים 24-30
13יצחקפסחים דפים 74-86
27יצחק בירשבועות דפים 39-49; עבודה זרה דפים 2-6, 11-21
5יצחק הורוביץנידה דפים 59-63
6יצחק מילרפסחים דפים 100-103; חולין דפים 73-74
2י.צבבא קמא דפים 61-62
4ישי שילוניכריתות דפים 17-20
1לבנון אליהוברכות דף 4
2מאירחולין דפים 108-109
6מאיר ברסלויערפסחים דפים 65-67, 71-73
5מאיר יגלניקפסחים דפים 104-106, 109; חולין דף 32
18מאיר מימוןסוכה דפים 21-28, 33-35; בבא בתרא דפים 28-34
3אליהו מויאלעירובין דפים 12-14
3מוישי גליספסחים דפים 15-17
5מרדכי ו.גיטין דפים 77-81
8מרדכי וייסבבא קמא דפים 2-9
13מרדכי יגלניקבבא מציעא דפים 103-115
10מרדכי יוסףעירובין דפים 2-11
3משה יעקבסוןחולין דפים 14-16
1מילרראש השנה דף 31
3רוזנבלטנזיר דפים 7-9
2אבריקיפסחים דפים 21-22
1מוישי כהןערכין דף 16
1משה שולמןחולין דף 17
79נוישטטזבחים דפים 4-82
2נריה ביטוןכתובות דפים 70-71
39חזקי פייןקידושין דפים 2-40
1צבי מרדכי אורלנסקיבבא מציעא דף 21
3קפלןחולין דפים 75-77
2קשדןחולין דפים 123-124
4ראובן יוסף סגלעבודה זרה דפים 7-10
33רחלברכות דפים 7-10; פסחים דפים 28-50, 68-70, 110-112
10שיינבליטראש השנה דפים 25-30, 32-35
21שמואלברכות דפים 45-53; שבת דפים 2-11; פסחים דפים 59-60
119רובי פייןיבמות דפים 2-65, 70-83; קידושין דפים 42-82
15דובי פייןגיטין דפים 62-76
16אברימי אפשטייןפסחים דפים 61-64, 87-98
11שמואל זמלשבת דפים 36-46
8שמואל פייןשבת דפים 92-95; גיטין דפים 15-18
5אלעזר יעקובזוןגיטין דפים 19-23
      131 אנשים נרשמו ל 1099 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.