נצח ישראל

!!סיום הש"ס יוצא לדרך!!! ברוכים הבאים

- זכות ללמוד וללמד - ולסיים ביחד

גם כל פרקי התנ"ך

גם כל ששה סדרי משנה

וגם כל הש"ס בבלי

!!!ביחד


To join this siyum, please check the relevant boxes, enter your name and email address and submit.

Assignment should be completed bli neder by 14 Tammuz 5781 (Thursday, June 24, 2021) sundown.
4 siyums total

Tanach Siyum is 0% Assigned
(0/929 chapters)

Torah

Bereishis (0/50 0%)
Shmos (0/40 0%)
Vayikra (0/27 0%)
Bamidbar (0/36 0%)
Devarim (0/34 0%)
 

Neviim

Yehoshua (0/24 0%)
Shoftim (0/21 0%)
Shmuel 1 (0/31 0%)
Shmuel 2 (0/24 0%)
Melachim 1 (0/22 0%)
Melachim 2 (0/25 0%)
Yeshaya (0/66 0%)
Yirmiya (0/52 0%)
Yechezkel (0/48 0%)
Hoshea (0/14 0%)
Yoel (0/4 0%)
Amos (0/9 0%)
Ovadia (0/1 0%)
Yona (0/4 0%)
Micha (0/7 0%)
Nachum (0/3 0%)
Chavakuk (0/3 0%)
Tzefania (0/3 0%)
Chagai (0/2 0%)
Zecharia (0/14 0%)
Malachi (0/3 0%)

Kesuvim

Tehilim (0/150 0%)
Mishlei (0/31 0%)
Iyov (0/42 0%)
Daniel (0/12 0%)
Ezra (0/10 0%)
Nechemia (0/13 0%)
Shir Hashirim (0/8 0%)
Ruth (0/4 0%)
Eicha (0/5 0%)
Koheles (0/12 0%)
Esther (0/10 0%)
Divrei Hayamim 1 (0/29 0%)
Divrei Hayamim 2 (0/36 0%)
  

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
 
Submit (bli neder)
 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Other Learning for this Siyum:

4 siyums total
 

Link To This Page


Spread This Page


Current Signups

#NameChapters
no signups yet. You will need to email the relevant people.

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.