נצח ישראל

!!סיום הש"ס יוצא לדרך!!! ברוכים הבאים

- זכות ללמוד וללמד - ולסיים ביחד

גם כל פרקי התנ"ך

גם כל ששה סדרי משנה

וגם כל הש"ס בבלי

!!!ביחד


To join this siyum, please check the relevant boxes, enter your name and email address and submit.

Assignment should be completed bli neder by 14 Tammuz 5781 (Thursday, June 24, 2021) sundown.
4 siyums total

Mishna Siyum is 3.8% Assigned
(20/525 chapters)

Zeraim

Berachos
all unchecked
√ ch.1 - R Yoni Cohen
√ ch.2 - R Yoni Cohen
ch.3 (6)
ch.4 (7)
ch.5 (5)
ch.6 (8)
ch.7 (5)
ch.8 (8)
ch.9 (5)
Peah
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (8)
ch.3 (8)
ch.4 (11)
ch.5 (8)
ch.6 (11)
ch.7 (8)
ch.8 (9)
Demai
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (6)
ch.4 (7)
ch.5 (11)
ch.6 (12)
ch.7 (8)
Kilaim
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (11)
ch.3 (7)
ch.4 (9)
ch.5 (8)
ch.6 (9)
ch.7 (8)
ch.8 (6)
ch.9 (10)
Sheviis
all unchecked
ch.1 (8)
ch.2 (10)
ch.3 (10)
ch.4 (10)
ch.5 (9)
ch.6 (6)
ch.7 (7)
ch.8 (11)
ch.9 (9)
ch.10 (9)
Terumos
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (6)
ch.3 (9)
ch.4 (13)
ch.5 (9)
ch.6 (6)
ch.7 (7)
ch.8 (12)
ch.9 (7)
ch.10 (12)
ch.11 (10)
Maasros
all unchecked
ch.1 (8)
ch.2 (8)
ch.3 (10)
ch.4 (6)
ch.5 (8)
Maaser Sheini
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (10)
ch.3 (13)
ch.4 (12)
ch.5 (15)
Challah
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (8)
ch.3 (10)
ch.4 (11)
Orlah
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (17)
ch.3 (9)
Bikkurim
all unchecked
ch.1 (11)
ch.2 (11)
ch.3 (12)
ch.4 (5)
 

Moed

Shabbos
all unchecked
ch.1 (11)
ch.2 (7)
ch.3 (6)
ch.4 (2)
ch.5 (4)
ch.6 (10)
ch.7 (4)
ch.8 (7)
ch.9 (7)
ch.10 (6)
ch.11 (6)
ch.12 (6)
ch.13 (7)
ch.14 (4)
ch.15 (3)
ch.16 (8)
ch.17 (8)
ch.18 (3)
ch.19 (6)
ch.20 (5)
ch.21 (3)
ch.22 (6)
ch.23 (5)
ch.24 (5)
Eruvin
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (6)
ch.3 (9)
ch.4 (11)
ch.5 (9)
ch.6 (10)
ch.7 (11)
ch.8 (11)
ch.9 (4)
ch.10 (15)
Pesachim
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (8)
ch.3 (8)
ch.4 (9)
ch.5 (10)
ch.6 (6)
ch.7 (13)
ch.8 (8)
ch.9 (11)
ch.10 (9)
Shekalim
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (5)
ch.3 (4)
ch.4 (9)
ch.5 (6)
ch.6 (6)
ch.7 (7)
ch.8 (8)
Yoma
all unchecked
ch.1 (8)
ch.2 (7)
ch.3 (11)
ch.4 (6)
ch.5 (7)
ch.6 (8)
ch.7 (5)
ch.8 (9)
Sukkah
assigned
√ ch.1 - R Yoni Cohen
√ ch.2 - R Yoni Cohen
√ ch.3 - R Yoni Cohen
√ ch.4 - R Yoni Cohen
√ ch.5 - R Yoni Cohen
Beitzah
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (10)
ch.3 (8)
ch.4 (7)
ch.5 (7)
Rosh Hashanah
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (9)
ch.3 (8)
ch.4 (9)
Taanis
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (10)
ch.3 (9)
ch.4 (8)
Megillah
assigned
√ ch.1 - R Yoni Cohen
√ ch.2 - R Yoni Cohen
√ ch.3 - R Yoni Cohen
√ ch.4 - R Yoni Cohen
Moed Katan
assigned
√ ch.1 - R Yoni Cohen
√ ch.2 - R Yoni Cohen
√ ch.3 - R Yoni Cohen
Chagigah
assigned
√ ch.1 - R Yoni Cohen
√ ch.2 - R Yoni Cohen
√ ch.3 - R Yoni Cohen

Nashim

Yevamos
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (10)
ch.3 (10)
ch.4 (13)
ch.5 (6)
ch.6 (6)
ch.7 (6)
ch.8 (6)
ch.9 (6)
ch.10 (9)
ch.11 (7)
ch.12 (6)
ch.13 (13)
ch.14 (9)
ch.15 (10)
ch.16 (7)
Kesuvos
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (10)
ch.3 (9)
ch.4 (12)
ch.5 (9)
ch.6 (7)
ch.7 (10)
ch.8 (8)
ch.9 (9)
ch.10 (6)
ch.11 (6)
ch.12 (4)
ch.13 (11)
Nedarim
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (11)
ch.4 (8)
ch.5 (6)
ch.6 (10)
ch.7 (9)
ch.8 (7)
ch.9 (10)
ch.10 (8)
ch.11 (12)
Nazir
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (10)
ch.3 (7)
ch.4 (7)
ch.5 (7)
ch.6 (11)
ch.7 (4)
ch.8 (2)
ch.9 (5)
Sotah
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (6)
ch.3 (8)
ch.4 (5)
ch.5 (5)
ch.6 (4)
ch.7 (8)
ch.8 (7)
ch.9 (15)
Gittin
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (7)
ch.3 (8)
ch.4 (9)
ch.5 (9)
ch.6 (7)
ch.7 (9)
ch.8 (10)
ch.9 (10)
Kiddushin
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (10)
ch.3 (13)
ch.4 (14)
  

Nezikim

Bava Kamma
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (6)
ch.3 (11)
ch.4 (9)
ch.5 (7)
ch.6 (6)
ch.7 (7)
ch.8 (7)
ch.9 (12)
ch.10 (10)
Bava Metzia
all unchecked
ch.1 (8)
ch.2 (11)
ch.3 (12)
ch.4 (12)
ch.5 (11)
ch.6 (8)
ch.7 (11)
ch.8 (9)
ch.9 (13)
ch.10 (6)
Bava Basra
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (14)
ch.3 (8)
ch.4 (9)
ch.5 (11)
ch.6 (8)
ch.7 (4)
ch.8 (8)
ch.9 (10)
ch.10 (8)
Sanhedrin
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (5)
ch.3 (8)
ch.4 (5)
ch.5 (5)
ch.6 (6)
ch.7 (11)
ch.8 (7)
ch.9 (6)
ch.10 (6)
ch.11 (6)
Makkos
all unchecked
ch.1 (10)
ch.2 (8)
ch.3 (16)
Shevuos
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (5)
ch.3 (11)
ch.4 (13)
ch.5 (5)
ch.6 (7)
ch.7 (8)
ch.8 (6)
Edyos
all unchecked
ch.1 (14)
ch.2 (10)
ch.3 (12)
ch.4 (12)
ch.5 (7)
ch.6 (3)
ch.7 (9)
ch.8 (7)
Avodah Zarah
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (7)
ch.3 (10)
ch.4 (12)
ch.5 (12)
Avot
all unchecked
ch.1 (18)
ch.2 (16)
ch.3 (18)
ch.4 (22)
ch.5 (23)
ch.6 (11)
Horayos
all unchecked
ch.1 (5)
ch.2 (7)
ch.3 (8)
  

Kodashim

Zevahim
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (6)
ch.4 (6)
ch.5 (8)
ch.6 (7)
ch.7 (6)
ch.8 (12)
ch.9 (7)
ch.10 (8)
ch.11 (8)
ch.12 (6)
ch.13 (8)
ch.14 (10)
Menahos
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (7)
ch.4 (5)
ch.5 (9)
ch.6 (7)
ch.7 (6)
ch.8 (7)
ch.9 (9)
ch.10 (9)
ch.11 (9)
ch.12 (5)
ch.13 (11)
Hullin
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (10)
ch.3 (7)
ch.4 (7)
ch.5 (5)
ch.6 (7)
ch.7 (6)
ch.8 (6)
ch.9 (8)
ch.10 (4)
ch.11 (2)
ch.12 (5)
Bechoros
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (9)
ch.3 (4)
ch.4 (10)
ch.5 (6)
ch.6 (12)
ch.7 (7)
ch.8 (10)
ch.9 (8)
Arakhin
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (6)
ch.3 (5)
ch.4 (4)
ch.5 (6)
ch.6 (5)
ch.7 (5)
ch.8 (7)
ch.9 (8)
Temurah
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (3)
ch.3 (5)
ch.4 (4)
ch.5 (6)
ch.6 (5)
ch.7 (6)
Kerisos
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (6)
ch.3 (10)
ch.4 (3)
ch.5 (8)
ch.6 (9)
Meilah
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (9)
ch.3 (8)
ch.4 (6)
ch.5 (5)
ch.6 (6)
Tamid
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (9)
ch.4 (3)
ch.5 (6)
ch.6 (3)
ch.7 (4)
Middos
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (6)
ch.3 (8)
ch.4 (7)
ch.5 (4)
Kinnim
assigned
√ ch.1 - R Yoni Cohen
√ ch.2 - R Yoni Cohen
√ ch.3 - R Yoni Cohen
 

Taharos

Keilim
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (8)
ch.3 (8)
ch.4 (4)
ch.5 (11)
ch.6 (4)
ch.7 (6)
ch.8 (11)
ch.9 (8)
ch.10 (8)
ch.11 (9)
ch.12 (8)
ch.13 (8)
ch.14 (8)
ch.15 (6)
ch.16 (8)
ch.17 (17)
ch.18 (9)
ch.19 (10)
ch.20 (7)
ch.21 (3)
ch.22 (9)
ch.23 (6)
ch.24 (17)
ch.25 (8)
ch.26 (9)
ch.27 (13)
ch.28 (10)
ch.29 (8)
ch.30 (4)
Ohalos
all unchecked
ch.1 (8)
ch.2 (7)
ch.3 (7)
ch.4 (3)
ch.5 (7)
ch.6 (7)
ch.7 (6)
ch.8 (6)
ch.9 (16)
ch.10 (7)
ch.11 (9)
ch.12 (8)
ch.13 (6)
ch.14 (7)
ch.15 (10)
ch.16 (5)
ch.17 (5)
ch.18 (10)
Negaim
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (5)
ch.3 (8)
ch.4 (11)
ch.5 (5)
ch.6 (8)
ch.7 (5)
ch.8 (10)
ch.9 (3)
ch.10 (10)
ch.11 (12)
ch.12 (7)
ch.13 (12)
ch.14 (13)
Parah
all unchecked
ch.1 (4)
ch.2 (5)
ch.3 (11)
ch.4 (4)
ch.5 (9)
ch.6 (5)
ch.7 (12)
ch.8 (11)
ch.9 (9)
ch.10 (6)
ch.11 (9)
ch.12 (11)
Taharos
all unchecked
ch.1 (9)
ch.2 (8)
ch.3 (8)
ch.4 (13)
ch.5 (9)
ch.6 (10)
ch.7 (9)
ch.8 (9)
ch.9 (9)
ch.10 (8)
Mikvaos
all unchecked
ch.1 (8)
ch.2 (10)
ch.3 (4)
ch.4 (5)
ch.5 (6)
ch.6 (11)
ch.7 (7)
ch.8 (5)
ch.9 (7)
ch.10 (8)
Niddah
all unchecked
ch.1 (7)
ch.2 (7)
ch.3 (7)
ch.4 (7)
ch.5 (9)
ch.6 (14)
ch.7 (5)
ch.8 (4)
ch.9 (11)
ch.10 (8)
Machshirin
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (11)
ch.3 (8)
ch.4 (10)
ch.5 (11)
ch.6 (8)
Zavim
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (4)
ch.3 (3)
ch.4 (7)
ch.5 (12)
Tevul Yom
all unchecked
ch.1 (5)
ch.2 (8)
ch.3 (6)
ch.4 (7)
Yadayim
all unchecked
ch.1 (5)
ch.2 (4)
ch.3 (5)
ch.4 (8)
Uktzin
all unchecked
ch.1 (6)
ch.2 (10)
ch.3 (12)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
 
Submit (bli neder)
 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Other Learning for this Siyum:

4 siyums total
 

Link To This Page


Spread This Page


Current Signups

#NameChapters
20R yoni cohenChagigah chapters 1-3; Kinnim chapters 1-3; Megillah chapters 1-4; Moed Katan chapters 1-3; Sukkah chapters 1-5; Berachos chapters 1-2
      1 person signed up for 20 chapters   export

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.