יארצייט - יעקב קולדצקי

למד לעילוי נשמת יעקב בן ר' שכנא

בקשתינו שטוחה בפי כל מי שיכול לקבל על עצמו בלי נדר ללמוד דף/דפי גמרא

לעילוי נשמת אבינו מורינו

בעזרת ד' יתברך נעשה סיום הש"ס ביום חמישי ג' באייר תשפ"א

תודה מראש

To join this siyum of Talmud Bavli, please check the relevant dafim, enter your name and email address and submit.

Assignment should be completed bli neder by 3 Iyyar 5781 (Thursday, April 15, 2021) sundown.

Talmud Bavli Siyum is 50.4% Assigned
(1369/2711 dafim)

current signup list

Zeraim

Berachos (63/63 100%)

Moed

Shabbos (156/156 100%)
Eruvin (104/104 100%)
Pesachim (120/120 100%)
Shekalim (21/21 100%)
Yoma (0/87 0%)
Sukkah (27/55 49.1%)
Beitzah (39/39 100%)
Rosh Hashanah (34/34 100%)
Taanis (30/30 100%)
Megillah (31/31 100%)
Moed Katan (28/28 100%)
Chagigah (26/26 100%)

Nashim

Yevamos (51/121 42.1%)
Kesuvos (0/111 0%)
Nedarim (90/90 100%)
Nazir (29/65 44.6%)
Sotah (0/48 0%)
Gittin (0/89 0%)
Kiddushin (81/81 100%)
  

Nezikim

Bava Kamma (61/118 51.7%)
Bava Metzia (68/118 57.6%)
Bava Basra (55/175 31.4%)
Sanhedrin (112/112 100%)
Makkos (23/23 100%)
Shevuos (0/48 0%)
Avodah Zarah (75/75 100%)
Horayos (0/13 0%)
 

Kodashim

Zevahim (0/119 0%)
Menahos (0/109 0%)
Hullin (23/141 16.3%)
Bechoros (0/60 0%)
Arakhin (22/33 66.7%)
Temurah (0/33 0%)
Kerisos (0/27 0%)
Meilah+ (0/36 0%)
 

Taharos

Niddah (0/72 0%)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
 
Submit (bli neder)
 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Link To This Page


Current Signups

#NameDafim
11יואל נידםBava Metzia dafim 33-43
33יחיאל וולטנרBava Basra dafim 28-60
22השינגBava Metzia dafim 94-115
50שלום ברוך קולדצקיMoed Katan dafim 2-29; Bava Basra dafim 2-16, 138-144
70אריאל קולדצקיBeitzah dafim 2-40; Megillah dafim 2-32
120שלמהשרויטמןPesachim dafim 2-121
9יוסף זSukkah dafim 20-28
9יוסף מטלוןHullin dafim 2-10
4ברוך שטרןBava Metzia dafim 116-119
22ברינקמן יצחקArakhin dafim 2-23
156שלמה שרויטמןBerachos dafim 31-64; Eruvin dafim 2-105; Sukkah dafim 2-19
31נחום בוקלרBava Metzia dafim 2-32
2יוסף חיים פרחיםYevamos dafim 2-3
26יעקב שרויטמןChagigah dafim 2-27
156דוד סיימוןShabbos dafim 2-157
29ישראל קולדצקיBerachos dafim 2-30
81חיוש שרויטמןKiddushin dafim 2-82
34בצלאל פרנסRosh Hashanah dafim 2-35
61אלחנן קולדצקיBava Kamma dafim 2-62
30בני שרויטמןTaanis dafim 2-31
49יעקב וייסYevamos dafim 74-122
90יאיר קולדצקיNedarim dafim 2-91
75שמואל שכטרAvodah Zarah dafim 2-76
112מנחם קולדצקיSanhedrin dafim 2-113
29נשרNazir dafim 2-30
23ישראל שכטרMakkos dafim 2-24
21צבי קליימןShekalim dafim 2-22
14גנגHullin dafim 103-116
      28 people signed up for 1369 dafim   export

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.