למד לAvroham Ben Refoel Mordechai Eliezer (Avraham Napach/Alan Smith)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 29 Heshvan 5781 (Monday, November 16, 2020) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(111.1%)
(1 הרשמה מלאה + 7 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1acher levyמכות
2Avishai wachפסחים, עירובין
1Avrohom Yisroel Silverתמיד
1Barry Cohenאבות
1Chaim Cohenנזיר
4Dekel maatukשבת, אבות
1Elchonon Cohenבבא מציעא
1Eli Abensonיבמות
1Yoel Smithחגיגה
2Eytan Smithראש השנה, ביצה
1Eli Smithבבא קמא
1Eytanהוריות
1Hadassah Levyקידושין
3Ian Smithסוכה, ברכות
1Dovid kimchiשבועות
2Menachem Smithברכות, גיטין
2Michael Fisherעבודה זרה
1Nissan Cohenתמורה
1Pinchos Chalkבבא בתרא
1Tuvya Cohenביכורים
2Yaakov Smithסוטה, טהרות
1Danny Fisherעדויות
1Leib Goldbergמכשירין
10Manchester Yeshiva Kollelפרה, זבים, זבחים, טבול יום, כריתות, מידות, מקוואות, עוקצים, מנחות, מעילה
3Alex Hoolנדרים, שקלים, סנהדרין
1Yonatan Fisherקינים
1Refoel Smithאהלות
2YD Hoolמעשר שני, מעשרות
1Yechiel Leiterכתובות
2Yisroel Meirערלה, חלה
3Yitzi Smithחולין, ערכין, בכורות
1אורי צביריכלים
1אוריאל פרנקידיים
2אליהואנגעים, כלאיים
1הלל בנישויומא
1חגי זילברברגנידה
1יובל וייסתרומות
1Shimon shaerfשביעית
2משה אוסיפיאה
3ש...מגילה, תענית, מועד קטן
1שחר ורטמןדמאי
      41 אנשים נרשמו ל 70 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.