סיום הש"ס בחבורה - ע"י קהל מטה אפרים
לימוד וסיום הש"ס בחבורה - מ'י"ד אלול תשפ"ג עד י"ג אלול תשפ"ד ע"י קהל מטה אפרים
To join this siyum of Talmud Bavli, please check the relevant chapters, enter your name and email address and submit.

Assignment should be completed bli neder by 13 Elul 5784 (Monday, September 16, 2024) sundown.

Talmud Bavli Siyum is 95.2% Assigned
(299/314 chapters)

current signup list

Zeraim

Berachos (63 dafim)
assigned
√ ch.1 (11 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
√ ch.2 (4 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
√ ch.3 (9 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
√ ch.4 (4 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
√ ch.5 (5 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
√ ch.6 (10 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
√ ch.7 (6 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
√ ch.8 (3 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
√ ch.9 (11 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו

Moed

Shabbos (156 dafim)
assigned
√ ch.1 (18 dafim) - Chaim Loffler - ר' חיים לעפלער
√ ch.2 (16 dafim) - Aron Shmuel Meisels - ר' אהרן שמואל מי
√ ch.3 (11 dafim) - Aron Shmuel Meisels - ר' אהרן שמואל מי
√ ch.4 (4 dafim) - Aron Shmuel Meisels - ר' אהרן שמואל מי
√ ch.5 (6 dafim) - Moshe Dovid Steinwurzel - ר' משה דוד שטי
√ ch.6 (10 dafim) - Moshe Dovid Steinwurzel - ר' משה דוד שטי
√ ch.7 (9 dafim) - Moshe Dovid Steinwurzel - ר' משה דוד שטי
√ ch.8 (6 dafim) - Moshe Schlesinger - ר' משה שלעזינגער
√ ch.9 (8 dafim) - Moshe Schlesinger - ר' משה שלעזינגער
√ ch.10 (6 dafim) - Moshe Schlesinger - ר' משה שלעזינגער
√ ch.11 (6 dafim) - Moshe Schlesinger - ר' משה שלעזינגער
√ ch.12 (3 dafim) - Moshe Schlesinger - ר' משה שלעזינגער
√ ch.13 (2 dafim) - Moshe Schlesinger - ר' משה שלעזינגער
√ ch.14 (4 dafim) - Moshe Schlesinger - ר' משה שלעזינגער
√ ch.15 (4 dafim) - Moshe Schlesinger - ר' משה שלעזינגער
√ ch.16 (7 dafim) - Moshe Schlesinger - ר' משה שלעזינגער
√ ch.17 (4 dafim) - אברהם מרדכי וויעדער
√ ch.18 (4 dafim) - אברהם מרדכי וויעדער
√ ch.19 (7 dafim) - אברהם מרדכי וויעדער
√ ch.20 (4 dafim) - אברהם מרדכי וויעדער
√ ch.21 (2 dafim) - Shimon Goldberger - ר' שמעון גאלדבערגר
√ ch.22 (5 dafim) - Shimon Goldberger - ר' שמעון גאלדבערגר
√ ch.23 (5 dafim) - Shimon Goldberger - ר' שמעון גאלדבערגר
√ ch.24 (5 dafim) - Shimon Goldberger - ר' שמעון גאלדבערגר
Eruvin (104 dafim)
assigned
√ ch.1 (15 dafim) - Shmuel Greenbaum - ר' שמואל גרינבוים
√ ch.2 (9 dafim) - Shmuel Greenbaum - ר' שמואל גרינבוים
√ ch.3 (15 dafim) - Shmuel Greenbaum - ר' שמואל גרינבוים
√ ch.4 (11 dafim) - Shmuel Greenbaum - ר' שמואל גרינבוים
√ ch.5 (9 dafim) - Shmuel Greenbaum - ר' שמואל גרינבוים
√ ch.6 (15 dafim) - Shmuel Greenbaum - ר' שמואל גרינבוים
√ ch.7 (6 dafim) - Shmuel Greenbaum - ר' שמואל גרינבוים
√ ch.8 (7 dafim) - Shmuel Greenbaum - ר' שמואל גרינבוים
√ ch.9 (6 dafim) - Shmuel Greenbaum - ר' שמואל גרינבוים
√ ch.10 (11 dafim) - Shmuel Greenbaum - ר' שמואל גרינבוים
Pesachim (120 dafim)
assigned
√ ch.1 (19 dafim) - Yossi Weiss - ר' יוסף ווייס
√ ch.2 (21 dafim) - Yossi Weiss - ר' יוסף ווייס
√ ch.3 (8 dafim) - Yossi Weiss - ר' יוסף ווייס
√ ch.4 (8 dafim) - Yossi Weiss - ר' יוסף ווייס
√ ch.5 (7 dafim) - Yossi Weiss - ר' יוסף ווייס
√ ch.6 (9 dafim) - Yossi Weiss - ר' יוסף ווייס
√ ch.7 (13 dafim) - Yossi Weiss - ר' יוסף ווייס
√ ch.8 (5 dafim) - Yossi Weiss - ר' יוסף ווייס
√ ch.9 (7 dafim) - Yossi Weiss - ר' יוסף ווייס
√ ch.10 (23 dafim) - Yossi Weiss - ר' יוסף ווייס
Shekalim (21 dafim)
assigned
√ ch.1 (3 dafim) - Eliezer Feldman - ר' אלעזר פעלדמאן
√ ch.2 (2 dafim) - Eliezer Feldman - ר' אלעזר פעלדמאן
√ ch.3 (2 dafim) - Eliezer Feldman - ר' אלעזר פעלדמאן
√ ch.4 (4 dafim) - Eliezer Feldman - ר' אלעזר פעלדמאן
√ ch.5 (2 dafim) - Eliezer Feldman - ר' אלעזר פעלדמאן
√ ch.6 (4 dafim) - Eliezer Feldman - ר' אלעזר פעלדמאן
√ ch.7 (2 dafim) - Eliezer Feldman - ר' אלעזר פעלדמאן
√ ch.8 (2 dafim) - Eliezer Feldman - ר' אלעזר פעלדמאן
Yoma (87 dafim)
assigned
√ ch.1 (20 dafim) - Elye Webberman - ר' אלי' וועבערמאן
√ ch.2 (6 dafim) - Elye Webberman - ר' אלי' וועבערמאן
√ ch.3 (11 dafim) - Elye Webberman - ר' אלי' וועבערמאן
√ ch.4 (8 dafim) - Elye Webberman - ר' אלי' וועבערמאן
√ ch.5 (15 dafim) - Elye Webberman - ר' אלי' וועבערמאן
√ ch.6 (6 dafim) - Elye Webberman - ר' אלי' וועבערמאן
√ ch.7 (5 dafim) - Elye Webberman - ר' אלי' וועבערמאן
√ ch.8 (16 dafim) - Elye Webberman - ר' אלי' וועבערמאן
Sukkah (55 dafim)
assigned
√ ch.1 (18 dafim) - Binyamin Meisels - הב' בנימין מייזלי
√ ch.2 (9 dafim) - Binyamin Meisels - הב' בנימין מייזלי
√ ch.3 (13 dafim) - Binyamin Meisels - הב' בנימין מייזלי
√ ch.4 (8 dafim) - Volvi Friedman - ר' וואלף פריעדמאן
√ ch.5 (7 dafim) - Volvi Friedman - ר' וואלף פריעדמאן
Beitzah (39 dafim)
assigned
√ ch.1 (13 dafim) - Laser Klein - ר' אלעזר קליין
√ ch.2 (8 dafim) - Laser Klein - ר' אלעזר קליין
√ ch.3 (6 dafim) - Laser Klein - ר' אלעזר קליין
√ ch.4 (6 dafim) - Laser Klein - ר' אלעזר קליין
√ ch.5 (6 dafim) - Laser Klein - ר' אלעזר קליין
Rosh Hashanah (34 dafim)
assigned
√ ch.1 (20 dafim) - Eli Brezel - ר' אלי' ברעזל
√ ch.2 (3 dafim) - Eli Brezel - ר' אלי' ברעזל
√ ch.3 (4 dafim) - Eli Brezel - ר' אלי' ברעזל
√ ch.4 (7 dafim) - Eli Brezel - ר' אלי' ברעזל
Taanis (30 dafim)
assigned
√ ch.1 (13 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
√ ch.2 (3 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
√ ch.3 (8 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
√ ch.4 (6 dafim) - Yitzchok Steinwurzel - הב' יצחק שטיינו
Megillah (31 dafim)
assigned
√ ch.1 (15 dafim) - Eli Brezel - ר' אלי' ברעזל
√ ch.2 (4 dafim) - Eli Brezel - ר' אלי' ברעזל
√ ch.3 (4 dafim) - Eli Brezel - ר' אלי' ברעזל
√ ch.4 (8 dafim) - Eli Brezel - ר' אלי' ברעזל
Moed Katan (28 dafim)
assigned
√ ch.1 (9 dafim) - Zalmen Steinwurzel - הב' אפרים זלמן ש