למד לShimon Ben Avraham (Saba)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 28 Sivan 5781 (Tuesday, June 08, 2021) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 0% נרשם
(0/36 מסכתות)
.

זרעים

ברכות (63 דפים)
.

מועד

שבת (156 דפים) עירובין (104 דפים) פסחים (120 דפים)
שקלים (21 דפים) לא מופעליומא (87 דפים) סוכה (55 דפים)
ביצה (39 דפים) ראש השנה (34 דפים) תענית (30 דפים)
מגילה (31 דפים) מועד קטן (28 דפים) חגיגה (26 דפים)
.

נשים

יבמות (121 דפים) כתובות (111 דפים) נדרים (90 דפים)
נזיר (65 דפים) סוטה (48 דפים) גיטין (89 דפים)
קידושין (81 דפים)   
.

נזיקין

בבא קמא (118 דפים) בבא מציעא (118 דפים) בבא בתרא (175 דפים)
סנהדרין (112 דפים) מכות (23 דפים) שבועות (48 דפים)
עבודה זרה (75 דפים) הוריות (13 דפים)  
.

קדשים

זבחים (119 דפים) מנחות (109 דפים) חולין (141 דפים)
בכורות (60 דפים) ערכין (33 דפים) תמורה (33 דפים)
כריתות (27 דפים) מעילה (36 דפים)  
.

טהרות

נידה (72 דפים)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
אין הרשמות עדיין. יהיה עליך לשלוח בדוא"ללאנשים הרלוונטיים.

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.