פרוייקט לימוד כל הש"ס בתקוע: חלוקת לימוד מסכתות התלמוד - לסיום בע"ה עד י"ט כסליו תשפ"ב

ביוזמתם הברוכה של בית חב"ד תקוע, אנו מכוונים בלנ"ד להתחיל ולסיים את מסכתות הש"ס עד לי"ט כסליו בשנה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, להגדיל תורה ולהאדירה. הלימוד מיועד לכלל תושבי תקוע, כאיש אחד בלב אחד, כל ישראל חברים


אני מודה מראש לכל מי שמצטרף לפרויקט הלימוד הישובי ולוקח על עצמו בלנ"ד לימוד מסכת

To join this siyum of Talmud Bavli, please check the relevant Tractates, enter your name and email address and submit.

Assignment should be completed bli neder by 19 Kislev 5782 (Tuesday, November 23, 2021) sundown.

Talmud Bavli Siyum is 45.9% Assigned
(17/37 Tractates)

current signup list

.

Zeraim

Berachos (63 dafim)
.

Moed

√Shabbos (156 dafim) √Eruvin (104 dafim) √Pesachim (120 dafim)
√Shekalim (21 dafim) √Yoma (87 dafim) √Sukkah (55 dafim)
√Beitzah (39 dafim) √Rosh Hashanah (34 dafim) √Taanis (30 dafim)
√Megillah (31 dafim) √Moed Katan (28 dafim) √Chagigah (26 dafim)
.

Nashim

Yevamos (121 dafim) Kesuvos (111 dafim) Nedarim (90 dafim)
√Nazir (65 dafim) √Sotah (48 dafim) Gittin (89 dafim)
Kiddushin (81 dafim)   
.

Nezikim

Bava Kamma (118 dafim) Bava Metzia (118 dafim) Bava Basra (175 dafim)
Sanhedrin (112 dafim) √Makkos (23 dafim) √Shevuos (48 dafim)
√Avodah Zarah (75 dafim) Horayos (13 dafim)  
.

Kodashim

Zevahim (119 dafim) Menahos (109 dafim) Hullin (141 dafim)
Bechoros (60 dafim) Arakhin (33 dafim) Temurah (33 dafim)
Kerisos (27 dafim) Meilah+ (36 dafim)  
.

Taharos

Niddah (72 dafim)

Sign Up

Your Name:
Your Email:
Confirm Email:
Anonymous Email?:
 
Submit (bli neder)
 

Submitted Comments

0 comments

Add a Comment

You must be logged in to use this feature

Link To This Page


Current Signups

#NameTractates
1אופיר גיאתTaanis
1מוטי קמינשטייןNazir
1פיקארדChagigah
3רזיאלEruvin, Pesachim, Shabbos
5לומדי הדף היומיShekalim, Yoma, Sukkah, Beitzah, Rosh Hashanah
1נוה זקבךMegillah
1הרב מאיר קלייןSotah
1מרדכי מאירMakkos
2הרב דוד דהןShevuos, Avodah Zarah
1שחרMoed Katan
      10 people signed up for 17 Tractates   export

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.