למד לTuvia Ben Harav Chanoch (Mr. Tobias Berman)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 23 Kislev 5783 (Saturday, December 17, 2022) שקיעה.
2 סיומים

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(102.2%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף תלמוד דפים)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

סדר מועד (לא מופעל)

נשים

יבמות לא מופעלכתובות לא מופעלנדרים לא מופעל
נזיר לא מופעלסוטה לא מופעלגיטין (91/89 102.2%)
קידושין לא מופעל  

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
1Adamגיטין דף 30
5Anonymousגיטין דפים 21-24, 31
6Ari K/ Ezra Baronגיטין דפים 38-43
1Aryeh Goldressגיטין דף 25
1Aryeh Margolinגיטין דף 51
3Ben Cohenגיטין דפים 68-70
1Caleb Gitlitz and Shim Koshnerגיטין דף 66
2Chanoch Aminskyגיטין דפים 59, 61
1Ariגיטין דף 49
1David and Daniel Piankoגיטין דף 28
1David Tannerגיטין דף 58
1Doni Miretzkyגיטין דף 48
3DZFגיטין דפים 63-65
3Ephraim Kleinגיטין דפים 81-83
1Yosef Axelrodגיטין דף 29
2M Strauss/E Kleinגיטין דפים 26-27
1Rav Elchanan Adlerגיטין דף 76
2Eliakim Koenigsbergגיטין דפים 71-72
1Ephraim Meiriגיטין דף 84
1Gabe Isaacsגיטין דף 80
2Heshy and Zev Reichmanגיטין דפים 56-57
1Yosef Kalinskyגיטין דף 88
1Mayer Twerskyגיטין דף 60
2Morris Dweckגיטין דפים 2-3
6Naftali Katsmanגיטין דפים 15-20
13Peloniגיטין דפים 2-14
4Sam Cohenגיטין דפים 74-75, 77-78
1Sage Friedmanגיטין דף 50
1Shai Kohnגיטין דף 47
1Tanchum Cohenגיטין דף 73
2Willie Balkגיטין דפים 86-87
2Yael Evgiגיטין דפים 52-53
2Yair Caplanגיטין דפים 44-45
2Yedidya Schechterגיטין דפים 62, 67
2Yitzchok Cohenגיטין דפים 89-90
2Yonadav and Aytanגיטין דפים 54-55
1Yonatan Kurzגיטין דף 79
1Yosef Chaim Reissגיטין דף 46
3Yossi Rybakגיטין דפים 32-34
3Zachary Marcusגיטין דפים 35-37
1Zvi Rommגיטין דף 85
      41 אנשים נרשמו ל 91 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.