למד ל"HaSdei Chemed HaQadoch" (HaRav Chaim Chizkiyahou miMedini zatsal)
שלושים / יארצייט

Hilula 25 Kislev, bh !

Tikun Haklali 16 32 41 42 59 77 390 105 137 150 (Rabbenu HaQadoch veHanorah Rabbi Nachman ben Simcha ben Feigue zatsal)

Prakim Nivrachim 31 35 36 60 68 80 83 88 89 109 (HaRav Eliezer ben Ettya ben Chaim Berland shlita)

Tikun HaNefesh 1 6 20 24 67 91 100 111 121 144 145 150 (HaRav Yochiahou Yossef Pinto ben Rabbanite Zahri Pinto shlita, pessukim before and after Tehilim)

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 25 Kislev 5783 (Monday, December 19, 2022) שקיעה.

1 הערה

5 סיומים + מצוות הרשמה

תלמוד בבלי סיום הוא 0% נרשם
(0/2711 דפים)

זרעים

ברכות (0/63 0%)

מועד

שבת (0/156 0%)
עירובין (0/104 0%)
פסחים (0/120 0%)
שקלים (0/21 0%)
יומא (0/87 0%)
סוכה (0/55 0%)
ביצה (0/39 0%)
ראש השנה (0/34 0%)
תענית (0/30 0%)
מגילה (0/31 0%)
מועד קטן (0/28 0%)
חגיגה (0/26 0%)

נשים

יבמות (0/121 0%)
כתובות (0/111 0%)
נדרים (0/90 0%)
נזיר (0/65 0%)
סוטה (0/48 0%)
גיטין (0/89 0%)
קידושין (0/81 0%)
  

נזיקין

בבא קמא (0/118 0%)
בבא מציעא (0/118 0%)
בבא בתרא (0/175 0%)
סנהדרין (0/112 0%)
מכות (0/23 0%)
שבועות (0/48 0%)
עבודה זרה (0/75 0%)
הוריות (0/13 0%)
 

קדשים

זבחים (0/119 0%)
מנחות (0/109 0%)
חולין (0/141 0%)
בכורות (0/60 0%)
ערכין (0/33 0%)
תמורה (0/33 0%)
כריתות (0/27 0%)
מעילה (0/36 0%)
 

טהרות

נידה (0/72 0%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
Tikun Haklali 16 32 41 42 59 77 390 105 137 150
Prakim Nivrachim 31 35 36 60 68 80 83 88 89 109
Tikun HaNefesh 1 6 20 24 67 91 100 111 121 144 145 150
Jean-Charles, 25 weeks ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

5 סיומים + מצוות הרשמה
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
אין הרשמות עדיין. יהיה עליך לשלוח בדוא"ללאנשים הרלוונטיים.

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.