למד לעמיהוד יצחק מאיר הלוי בן אסתר (מורינו הרב עמיהוד לוין שליט"א)
רפואה שלמה

נודה לכל מי שיוכל לקבל על עצמו ללמוד בלי נדר מסכת, מס' דפים או אפילו דף

לרפואתו השלימה והחלמתו המהירה של הרב שליט"א

בתוך שאר חולי בית ישראל

להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Elul 5781 (Monday, August 09, 2021) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 80.4% נרשם
(2180/2711 דפים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63/63 100%)

מועד

שבת (156/156 100%)
עירובין (59/104 56.7%)
פסחים (104/120 86.7%)
שקלים (21/21 100%)
יומא (87/87 100%)
סוכה (55/55 100%)
ביצה (39/39 100%)
ראש השנה (34/34 100%)
תענית (30/30 100%)
מגילה (31/31 100%)
מועד קטן (28/28 100%)
חגיגה (18/26 69.2%)

נשים

יבמות (9/121 7.4%)
כתובות (18/111 16.2%)
נדרים (87/90 96.7%)
נזיר (0/65 0%)
סוטה (25/48 52.1%)
גיטין (30/89 33.7%)
קידושין (81/81 100%)
  

נזיקין

בבא קמא (118/118 100%)
בבא מציעא (102/118 86.4%)
בבא בתרא (142/175 81.1%)
סנהדרין (112/112 100%)
מכות (23/23 100%)
שבועות (48/48 100%)
עבודה זרה (17/75 22.7%)
הוריות (13/13 100%)
 

קדשים

זבחים (119/119 100%)
מנחות (109/109 100%)
חולין (141/141 100%)
בכורות (60/60 100%)
ערכין (33/33 100%)
תמורה (33/33 100%)
כריתות (27/27 100%)
מעילה (36/36 100%)
 

טהרות

נידה (72/72 100%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
1 אוריאל בלייכברד ואלישע אוסטרי מגילה (1 דף)
13יוסף קנפלמכרפסחים דפים 2-14
9שלוימי לאופרחגיגה דפים 2-10
28יהושע קניאלמגילה דפים 17-20, 25-32; בבא קמא דפים 46-61
42צביקי זינגרנדרים דפים 2-12, 20-50
6יהודה רוטנברגנדרים דפים 64-65; סוטה דפים 23-26
6אבי אפטרחולין דפים 83-88
21מרדכי רוטנברגבבא בתרא דפים 139-159
11יחיאל ראקובשבת דפים 130-140
65מאיר גוט רמות בסנהדרין דפים 42-67, 75-113
17יהודה שוטןשקלים דפים 2-18
15נחום פרצוביץעירובין דפים 26-40
13שמואל ויסברגכתובות דפים 2-14
14חנוך שטובזבחים דפים 75-88
10מאיר שטרסרבבא בתרא דפים 92-101
5אברהם קרלינסקי רמות בכתובות דפים 90-94
9חיים שוימרנידה דפים 31-39
6בנימין צוקרמןבבא קמא דפים 62-67
18לרנר - רמות בבבא קמא דפים 28-45
20חיים רוטנמרעירובין דפים 41-60
7יעקב שטיימןפסחים דפים 21-27
2יחיאל רויטנברג רמות בעירובין דפים 61-62
2נ. ורנרבבא מציעא דפים 6-7
1יעקב לויןסוכה דף 13
28הרב צבי וינטרובמועד קטן דפים 2-29
10Yitzchak Schnaidmanעירובין דפים 14-23
17Moshe Schnaidmanבבא קמא דפים 17-23, 83-92
46רפי הרברטביצה דפים 23-26; בבא מציעא דפים 33-74
1אבי פרידמןבבא קמא דף 27
14אביעדפסחים דפים 28-41
15אברהם זינגרסוכה דפים 42-56
4אבי קנפלמכרביצה דפים 11-14
6אבי אוסטרישבת דפים 51-56
16אורי שטרנברגפסחים דפים 42-57
41שמואל פרוידיגרבבא בתרא דפים 20-60
5ישראל גולדשטוףגיטין דפים 72-76
8אורי שוורץביצה דפים 3-10
20אזרחיברכות דפים 35-44; פסחים דפים 15-20; שקלים דפים 19-22
70איתמר יהלשבת דפים 63-84, 89, 115-121, 126-129; נדרים דפים 54-63, 66-91
15אלי וועקסלערבבא קמא דפים 2-16
41אלכס קפלברכות דפים 13-29, 45-64; בבא בתרא דפים 108-111
7מאיר זינגרסוכה דפים 2-8
36יעקב (בן ר' עמיהוד) לויןמעילה דפים 2-37
13ישראל הולדרזבחים דפים 2-14
4בוגרד אבישבת דפים 111-114
10בלייכברדסנהדרין דפים 32-41
14אליהו סורקיסביצה דפים 27-40
5בנימין כהןברכות דפים 30-34
4בעז זינגרמגילה דפים 21-24
14משה לוין (בן ברוך מאיר)בבא מציעא דפים 75-82, 110-115
11ברוך מאיר לויןבבא מציעא דפים 83-93
13ברק ברוך גואטההוריות דפים 2-14
10גלעד קניגסברגשבת דפים 148-157
11דב אביטבולברכות דפים 2-12
11דב צביאלימנחות דפים 2-12
49דוד פרלשטייןשבת דפים 20-35; ערכין דפים 2-34
9דוד קניאליבמות דפים 114-122
4הוסשבת דפים 47-50
67הלל קאסמאןקידושין דפים 2-68
5יהודהמנחות דפים 58-62
23יהודה לנדאפסחים דפים 99-121
27דניאל המנדינגרבבא קמא דפים 93-119
14יהושע לאופרקידושין דפים 69-82
21יואל עטיהסוטה דפים 2-22
4יוסי אורבךסוכה דפים 9-12
7ישראל ברנדמןנדרים דפים 13-19
5יוסי ברנדמןגיטין דפים 32-36
18יוסף חיים כהןבבא קמא דפים 24-26, 68-82
3עשי וינגוטבבא מציעא דפים 94-96
5ישראל פקטורבבא מציעא דפים 8-12
19יעקב כהןשבת דפים 122-125, 141-147; ביצה דפים 15-22
12ישראל וינגוטעירובין דפים 2-13
33דב שמואלביץתמורה דפים 2-34
30ישי שמואלביץתענית דפים 2-31
23פרויבירט אשרמכות דפים 2-24
15דני גוטמןראש השנה דפים 21-35
9לינדווסרחגיגה דפים 11-19
9מוטי וייססוכה דפים 20-28
5מנחם שפיראגיטין דפים 2-6
87משה (בן ר' עמיהוד) לויןיומא דפים 2-88
14משה שחורסנהדרין דפים 18-31
4נ הירשוביץבבא מציעא דפים 2-5
23נפתלי זינגרסנהדרין דפים 2-17, 68-74
29נפתלי לאופרנידה דפים 2-30
27נפתלי רייניץכריתות דפים 2-28
395מנין אברכים נתניהבבא מציעא דפים 97-105; עבודה זרה דפים 63-76; זבחים דפים 15-74, 89-120; מנחות דפים 13-57, 63-110; חולין דפים 2-82, 89-134; בכורות דפים 2-61
10מנין אברכיםגיטין דפים 7-10, 30-31, 37-40
11עוזי קוגמןשבת דפים 36-46
19אביגדור מנדלבבא בתרא דפים 73-91
13נתנאל גוטמןסוכה דפים 29-41
21נתנאל לאופרבבא בתרא דפים 2-10, 61-72
52נתנאל שפיגלמןשבת דפים 2-19; נידה דפים 40-73
12עידן דודבבא מציעא דפים 21-32
1פלוני אלמוני מיד אהרוןביצה דף 2
48צביקה מונטגשבועות דפים 2-49
21קנפלמכרשבת דפים 90-110
3ראובי טרופעבודה זרה דפים 22-24
26ש. פישרבבא בתרא דפים 11-19, 102-107, 166-176
9שוטן צביקהמגילה דפים 2-10
19שלמה לנדאראש השנה דפים 2-20
25שלמה פרלשטייןפסחים דפים 62-86
6שמולי זמלשבת דפים 57-62
5יצחק וייסגיטין דפים 50-54
5שרגא טורצ'ינסקימגילה דפים 12-16
4תפוסשבת דפים 85-88
14אלי זינגרסוכה דפים 14-19; חולין דפים 135-142
      106 אנשים נרשמו ל 2180 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.