למד לעקיבא בן ר’ ישראל יעקב (הרב עקיבא קראוס זצ"ל)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 16 Av 5781 (Sunday, July 25, 2021) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 32.6% נרשם
(886/2711 דפים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63/63 100%)

מועד

שבת (156/156 100%)
עירובין (104/104 100%)
פסחים (120/120 100%)
שקלים (0/21 0%)
יומא (0/87 0%)
סוכה (55/55 100%)
ביצה (39/39 100%)
ראש השנה (34/34 100%)
תענית (0/30 0%)
מגילה (31/31 100%)
מועד קטן (0/28 0%)
חגיגה (0/26 0%)

נשים

יבמות (0/121 0%)
כתובות (0/111 0%)
נדרים (90/90 100%)
נזיר (0/65 0%)
סוטה (0/48 0%)
גיטין (30/89 33.7%)
קידושין (0/81 0%)
  

נזיקין

בבא קמא (0/118 0%)
בבא מציעא (0/118 0%)
בבא בתרא (0/175 0%)
סנהדרין (0/112 0%)
מכות (23/23 100%)
שבועות (0/48 0%)
עבודה זרה (0/75 0%)
הוריות (0/13 0%)
 

קדשים

זבחים (0/119 0%)
מנחות (0/109 0%)
חולין (141/141 100%)
בכורות (0/60 0%)
ערכין (0/33 0%)
תמורה (0/33 0%)
כריתות (0/27 0%)
מעילה (0/36 0%)
 

טהרות

נידה (0/72 0%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
31משה קראוסמגילה דפים 2-32
39פינקלביצה דפים 2-40
323ורטהימרברכות דפים 2-64; שבת דפים 2-157; עירובין דפים 2-105
141אוריה יהודהחולין דפים 2-142
90דומבנדרים דפים 2-91
34מיזלישראש השנה דפים 2-35
120שובפסחים דפים 2-121
55לינדרסוכה דפים 2-56
23שולץמכות דפים 2-24
30משפחת קראוסגיטין דפים 2-31
      10 אנשים נרשמו ל 886 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.