למד לחיים מאיר בן אליעזרה פעסה (מאיר פיין)
רפואה שלמה

לרפואת האברך הצעיר חיים מאיר בן אליעזרה פעסה בתושח"י

להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 20 Adar 5781 (Thursday, March 04, 2021) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 2.9% נרשם
(81/2711 דפים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (0/63 0%)

מועד

שבת (0/156 0%)
עירובין (0/104 0%)
פסחים (48/120 40%)
שקלים (0/21 0%)
יומא (0/87 0%)
סוכה (11/55 20%)
ביצה (0/39 0%)
ראש השנה (0/34 0%)
תענית (2/30 6.7%)
מגילה (0/31 0%)
מועד קטן (0/28 0%)
חגיגה (0/26 0%)

נשים

יבמות (0/121 0%)
כתובות (0/111 0%)
נדרים (0/90 0%)
נזיר (0/65 0%)
סוטה (0/48 0%)
גיטין (0/89 0%)
קידושין (0/81 0%)
  

נזיקין

בבא קמא (0/118 0%)
בבא מציעא (11/118 9.3%)
בבא בתרא (6/175 3.4%)
סנהדרין (0/112 0%)
מכות (0/23 0%)
שבועות (0/48 0%)
עבודה זרה (0/75 0%)
הוריות (0/13 0%)
 

קדשים

זבחים (0/119 0%)
מנחות (2/109 1.8%)
חולין (0/141 0%)
בכורות (0/60 0%)
ערכין (0/33 0%)
תמורה (0/33 0%)
כריתות (0/27 0%)
מעילה (0/36 0%)
 

טהרות

נידה (1/72 1.4%)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםדפים
1שלמהבבא בתרא דף 60
2בעילום שםמנחות דפים 47-48
4ביביסוכה דפים 7-10
2ברוך חיים לויןתענית דפים 11-12
1יוסףנידה דף 73
3יצחק. אסוכה דפים 33-35
5יצחק סיינהבבא בתרא דפים 28-32
11אלכסנדר שחורבבא מציעא דפים 33-43
4שבתיסוכה דפים 25-28
48שמחה קלינגמןפסחים דפים 2-49
      10 אנשים נרשמו ל 81 דפים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.