למד ללע״נ ר' יעקב מיכאל בן החבר ר' ישראל ז״ל (Yanky Meyer)
שלושים / יארצייט
לימוד וסיום הש"ס בחבורה עד היארצייט - י"ג אלול תשפ"ג

ע"י קהל מטה אפרים
להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 13 Elul 5783 (Wednesday, August 30, 2023) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - Chaim Loffler
√ פרק 2 (4 דפים) - Chaim Loffler
√ פרק 3 (9 דפים) - Chaim Loffler
√ פרק 4 (4 דפים) - Chaim Loffler
√ פרק 5 (5 דפים) - Chaim Loffler
√ פרק 6 (10 דפים) - Chaim Loffler
√ פרק 7 (6 דפים) - Chaim Loffler
√ פרק 8 (3 דפים) - Chaim Loffler
√ פרק 9 (11 דפים) - Chaim Loffler

מועד

שבת (156 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (18 דפים) - Moshe Schlesinger
√ פרק 2 (16 דפים) - Moshe Schlesinger
√ פרק 3 (11 דפים) - Moshe Schlesinger
√ פרק 4 (4 דפים) - Moshe Schlesinger
√ פרק 5 (6 דפים) - Moshe Schlesinger
√ פרק 6 (10 דפים) - Moshe Schlesinger
√ פרק 7 (9 דפים) - Moshe Schlesinger
√ פרק 8 (6 דפים) - Moshe Schlesinger
√ פרק 9 (8 דפים) - Moshe Dovid Steinwurzel
√ פרק 10 (6 דפים) - Moshe Dovid Steinwurzel
√ פרק 11 (6 דפים) - Moshe Dovid Steinwurzel
√ פרק 12 (3 דפים) - Yechiel Glanz
√ פרק 13 (2 דפים) - Yechiel Glanz
√ פרק 14 (4 דפים) - Yechiel Glanz
√ פרק 15 (4 דפים) - Yechiel Glanz
√ פרק 16 (7 דפים) - Menashe Rosenberg
√ פרק 17 (4 דפים) - Menashe Rosenberg
√ פרק 18 (4 דפים) - Menashe Rosenberg
√ פרק 19 (7 דפים) - Moshe Chaim Friedman
√ פרק 20 (4 דפים) - Moshe Chaim Friedman
√ פרק 21 (2 דפים) - Moshe Chaim Friedman
√ פרק 22 (5 דפים) - Moshe Chaim Friedman
√ פרק 23 (5 דפים) - Moshe Chaim Friedman
√ פרק 24 (5 דפים) - Moshe Chaim Friedman
עירובין (104 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - Ben Zion Szlafrok
√ פרק 2 (9 דפים) - Elye Webberman
√ פרק 3 (15 דפים) - Elye Webberman
√ פרק 4 (11 דפים) - Elye Webberman
√ פרק 5 (9 דפים) - Elye Webberman
√ פרק 6 (15 דפים) - Elye Webberman
√ פרק 7 (6 דפים) - Elye Webberman
√ פרק 8 (7 דפים) - Elye Webberman
√ פרק 9 (6 דפים) - Elye Webberman
√ פרק 10 (11 דפים) - Elye Webberman
פסחים (120 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (19 דפים) - Eliyahu Chechanov
√ פרק 2 (21 דפים) - Eliyahu Chechanov
√ פרק 3 (8 דפים) - Eliyahu Chechanov
√ פרק 4 (8 דפים) - Eliyahu Chechanov
√ פרק 5 (7 דפים) - Eliyahu Chechanov
√ פרק 6 (9 דפים) - Eliyahu Chechanov
√ פרק 7 (13 דפים) - Eliyahu Chechanov
√ פרק 8 (5 דפים) - Eliyahu Chechanov
√ פרק 9 (7 דפים) - Eliyahu Chechanov
√ פרק 10 (23 דפים) - Shlomo Heller
שקלים (21 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (3 דפים) - Yossi Weiss
√ פרק 2 (2 דפים) - Yossi Weiss
√ פרק 3 (2 דפים) - Yossi Weiss
√ פרק 4 (4 דפים) - Yossi Weiss
√ פרק 5 (2 דפים) - Yossi Weiss
√ פרק 6 (4 דפים) - Yossi Weiss
√ פרק 7 (2 דפים) - Yossi Weiss
√ פרק 8 (2 דפים) - Yossi Weiss
יומא (87 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - Yossi Kleinbart
√ פרק 2 (6 דפים) - Yossi Kleinbart
√ פרק 3 (11 דפים) - Shiye Heller
√ פרק 4 (8 דפים) - Shiye Heller
√ פרק 5 (15 דפים) - Aron Zelig Green
√ פרק 6 (6 דפים) - Shiye Feldman
√ פרק 7 (5 דפים) - Shiye Feldman
√ פרק 8 (16 דפים) - Shiye Feldman
סוכה (55 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (18 דפים) - Motty Halpert
√ פרק 2 (9 דפים) - Motty Halpert
√ פרק 3 (13 דפים) - Motty Halpert
√ פרק 4 (8 דפים) - Motty Halpert
√ פרק 5 (7 דפים) - Motty Halpert
ביצה (39 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - David Steinwurzel
√ פרק 2 (8 דפים) - David Steinwurzel
√ פרק 3 (6 דפים) - David Steinwurzel
√ פרק 4 (6 דפים) - David Steinwurzel
√ פרק 5 (6 דפים) - David Steinwurzel
ראש השנה (34 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - Shulem Steinwurzel
√ פרק 2 (3 דפים) - Shulem Steinwurzel
√ פרק 3 (4 דפים) - Binyamin Kleinbart
√ פרק 4 (7 דפים) - Binyamin Kleinbart
תענית (30 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - Rabbi Luzer Weiss
√ פרק 2 (3 דפים) - Rabbi Luzer Weiss
√ פרק 3 (8 דפים) - Rabbi Luzer Weiss
√ פרק 4 (6 דפים) - Rabbi Luzer Weiss
מגילה (31 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - Eli Brezel
√ פרק 2 (4 דפים) - Eli Brezel
√ פרק 3 (4 דפים) - Eli Brezel
√ פרק 4 (8 דפים) - Eli Brezel
מועד קטן (28 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (9 דפים) - Chaim Bergman
√ פרק 2 (2 דפים) - Chaim Bergman
√ פרק 3 (17 דפים) - Chaim Bergman
חגיגה (26 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (9 דפים) - Menachem Simon
√ פרק 2 (9 דפים) - Menachem Simon
√ פרק 3 (8 דפים) - Menachem Simon

נשים

יבמות (121 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 2 (9 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 3 (9 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 4 (15 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 5 (3 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 6 (13 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 7 (4 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 8 (14 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 9 (3 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 10 (10 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 11 (4 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 12 (6 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 13 (5 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 14 (2 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 15 (5 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 16 (4 דפים) - Moshe Friedman
כתובות (111 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - Shlomo Baruch Elner
√ פרק 2 (14 דפים) - Shlomo Baruch Elner
√ פרק 3 (12 דפים) - Kasriel Heller
√ פרק 4 (13 דפים) - Kasriel Heller
√ פרק 5 (11 דפים) - Kasriel Heller
√ פרק 6 (5 דפים) - Shlomo Baruch Elner
√ פרק 7 (8 דפים) - Shlomo Baruch Elner
√ פרק 8 (5 דפים) - Shlomo Baruch Elner
√ פרק 9 (7 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 10 (5 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 11 (6 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 12 (3 דפים) - Moshe Friedman
√ פרק 13 (9 דפים) - Moshe Friedman
נדרים (90 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - Mates Unsdorfer
√ פרק 2 (7 דפים) - Mates Unsdorfer
√ פרק 3 (12 דפים) - Mates Unsdorfer
√ פרק 4 (13 דפים) - Mates Unsdorfer
√ פרק 5 (4 דפים) - Mates Unsdorfer
√ פרק 6 (5 דפים) - Mates Unsdorfer
√ פרק 7 (6 דפים) - Mates Unsdorfer
√ פרק 8 (4 דפים) - Mates Unsdorfer
√ פרק 9 (2 דפים) - Mates Unsdorfer
√ פרק 10 (13 דפים) - Mates Unsdorfer
√ פרק 11 (13 דפים) - Mates Unsdorfer
נזיר (65 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (7 דפים) - Shimshi Heszkel
√ פרק 2 (7 דפים) - Shimshi Heszkel
√ פרק 3 (4 דפים) - Shimshi Heszkel
√ פרק 4 (10 דפים) - Shimshi Heszkel
√ פרק 5 (4 דפים) - Shimshi Heszkel
√ פרק 6 (13 דפים) - Shimshi Heszkel
√ פרק 7 (10 דפים) - Shimshi Heszkel
√ פרק 8 (4 דפים) - Shimshi Heszkel
√ פרק 9 (6 דפים) - Shimshi Heszkel
סוטה (48 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - Kopie Botknecht
√ פרק 2 (5 דפים) - Kopie Botknecht
√ פרק 3 (4 דפים) - Kopie Botknecht
√ פרק 4 (4 דפים) - Kopie Botknecht
√ פרק 5 (4 דפים) - Kopie Botknecht
√ פרק 6 (1 דפים) - Kopie Botknecht
√ פרק 7 (10 דפים) - Kopie Botknecht
√ פרק 8 (2 דפים) - Kopie Botknecht
√ פרק 9 (6 דפים) - Kopie Botknecht
גיטין (89 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - Yumi Hoffman
√ פרק 2 (9 דפים) - Yumi Hoffman
√ פרק 3 (8 דפים) - Yumi Hoffman
√ פרק 4 (16 דפים) - Yumi Hoffman
√ פרק 5 (14 דפים) - Eliezer Feldman
√ פרק 6 (5 דפים) - Eliezer Feldman
√ פרק 7 (10 דפים) - Eliezer Feldman
√ פרק 8 (5 דפים) - Eliezer Feldman
√ פרק 9 (9 דפים) - Eliezer Feldman
קידושין (81 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (39 דפים) - Asher Kleinbart
√ פרק 2 (17 דפים) - Shulem Steinwurzel
√ פרק 3 (11 דפים) - Yanky Desser
√ פרק 4 (14 דפים) - Yanky Desser
  

נזיקין

בבא קמא (118 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - Dovid Zvi Vizel
√ פרק 2 (10 דפים) - Dovid Zvi Vizel
√ פרק 3 (9 דפים) - Dovid Zvi Vizel
√ פרק 4 (10 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 5 (9 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 6 (7 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 7 (21 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 8 (10 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 9 (18 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 10 (9 דפים) - Zalmen Steinwurzel
בבא מציעא (118 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (19 דפים) - Meyer Yaakov Miller
√ פרק 2 (12 דפים) - Meyer Yaakov Miller
√ פרק 3 (11 דפים) - Meyer Yaakov Miller
√ פרק 4 (16 דפים) - Meyer Yaakov Miller
√ פרק 5 (15 דפים) - Yisroel Ber Josef
√ פרק 6 (8 דפים) - Yisroel Ber Josef
√ פרק 7 (11 דפים) - Yisroel Ber Josef
√ פרק 8 (9 דפים) - Yisroel Ber Josef
√ פרק 9 (13 דפים) - Yisroel Ber Josef
√ פרק 10 (4 דפים) - Yisroel Ber Josef
בבא בתרא (175 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 2 (11 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 3 (33 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 4 (12 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 5 (19 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 6 (10 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 7 (6 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 8 (31 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 9 (21 דפים) - Zalmen Steinwurzel
√ פרק 10 (17 דפים) - Zalmen Steinwurzel
סנהדרין (112 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (16 דפים) - Yosef Shiya Goldberger
√ פרק 2 (5 דפים) - Yosef Shiya Goldberger
√ פרק 3 (9 דפים) - Yosef Shiya Goldberger
√ פרק 4 (8 דפים) - Yosef Shiya Goldberger
√ פרק 5 (2 דפים) - Yosef Shiya Goldberger
√ פרק 6 (7 דפים) - Yosef Shiya Goldberger
√ פרק 7 (19 דפים) - Avrohom Brull
√ פרק 8 (7 דפים) - Avrohom Brull
√ פרק 9 (9 דפים) - Yidel Kaufman
√ פרק 10 (6 דפים) - Yidel Kaufman
√ פרק 11 (24 דפים) - Chaim Pesach
מכות (23 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (5 דפים) - Avreimie Klein
√ פרק 2 (6 דפים) - Avreimie Klein
√ פרק 3 (12 דפים) - Avreimie Klein
שבועות (48 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - Shlomo Yecheskel Meisels
√ פרק 2 (5 דפים) - Shlomo Yecheskel Meisels
√ פרק 3 (11 דפים) - Shlomo Yecheskel Meisels
√ פרק 4 (6 דפים) - Shlomo Yecheskel Meisels
√ פרק 5 (2 דפים) - Shlomo Yecheskel Meisels
√ פרק 6 (6 דפים) - Shlomo Yecheskel Meisels
√ פרק 7 (5 דפים) - Shlomo Yecheskel Meisels
√ פרק 8 (1 דפים) - Shlomo Yecheskel Meisels
עבודה זרה (75 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - Baruch Mordechai Goldberger
√ פרק 2 (18 דפים) - Baruch Mordechai Goldberger
√ פרק 3 (9 דפים) - Baruch Mordechai Goldberger
√ פרק 4 (13 דפים) - Baruch Mordechai Goldberger
√ פרק 5 (15 דפים) - Baruch Mordechai Goldberger
הוריות (13 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (4 דפים) - Moshe Yosef Guttman
√ פרק 2 (3 דפים) - Moshe Yosef Guttman
√ פרק 3 (6 דפים) - Moshe Yosef Guttman
 

קדשים

זבחים (119 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - Shmuel Friedman
√ פרק 2 (16 דפים) - Shmuel Friedman
√ פרק 3 (5 דפים) - Shmuel Friedman
√ פרק 4 (11 דפים) - Laser Klein
√ פרק 5 (11 דפים) - Laser Klein
√ פרק 6 (8 דפים) - Laser Klein
√ פרק 7 (4 דפים) - Yoel Frankel
√ פרק 8 (13 דפים) - Yoel Frankel
√ פרק 9 (6 דפים) - Nuchem Zvi Halpert
√ פרק 10 (3 דפים) - Nuchem Zvi Halpert
√ פרק 11 (6 דפים) - Moshe Parnes
√ פרק 12 (8 דפים) - Moshe Parnes
√ פרק 13 (6 דפים) - Moshe Parnes
√ פרק 14 (9 דפים) - Moshe Parnes
מנחות (109 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 2 (4 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 3 (21 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 4 (14 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 5 (11 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 6 (9 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 7 (4 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 8 (7 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 9 (4 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 10 (7 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 11 (6 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 12 (4 דפים) - Chesky Ganz
√ פרק 13 (7 דפים) - Chesky Ganz
חולין (141 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (25 דפים) - Eliezer Goldman
√ פרק 2 (15 דפים) - Eliezer Goldman
√ פרק 3 (26 דפים) - David Kleiner
√ פרק 4 (10 דפים) - David Kleiner
√ פרק 5 (5 דפים) - David Kleiner
√ פרק 6 (6 דפים) - Yaakov Dovid Dembitzer
√ פרק 7 (14 דפים) - Eluzer Steinwurzel
√ פרק 8 (14 דפים) - Eluzer Steinwurzel
√ פרק 9 (13 דפים) - Eluzer Steinwurzel
√ פרק 10 (5 דפים) - Eluzer Steinwurzel
√ פרק 11 (3 דפים) - Eluzer Steinwurzel
√ פרק 12 (5 דפים) - Eluzer Steinwurzel
בכורות (60 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - Avrum Hammer
√ פרק 2 (6 דפים) - Avrum Hammer
√ פרק 3 (7 דפים) - Avrum Hammer
√ פרק 4 (5 דפים) - Avrum Hammer
√ פרק 5 (6 דפים) - Avrum Hammer
√ פרק 6 (6 דפים) - Avrum Hammer
√ פרק 7 (3 דפים) - Avrum Hammer
√ פרק 8 (7 דפים) - Avrum Hammer
√ פרק 9 (9 דפים) - Avrum Hammer
ערכין (33 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (5 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 2 (6 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 3 (4 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 4 (2 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 5 (2 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 6 (3 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 7 (3 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 8 (2 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 9 (6 דפים) - Avrum Meyer Fisher
תמורה (33 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 2 (3 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 3 (4 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 4 (3 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 5 (4 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 6 (3 דפים) - Avrum Meyer Fisher
√ פרק 7 (4 דפים) - Avrum Meyer Fisher
כריתות (27 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (6 דפים) - NUSSEN Yeshia Greenfield
√ פרק 2 (3 דפים) - NUSSEN Yeshia Greenfield
√ פרק 3 (6 דפים) - NUSSEN Yeshia Greenfield
√ פרק 4 (3 דפים) - NUSSEN Yeshia Greenfield
√ פרק 5 (3 דפים) - NUSSEN Yeshia Greenfield
√ פרק 6 (6 דפים) - NUSSEN Yeshia Greenfield
מעילה (36 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (6 דפים) - Chaim Isaac Friedman
√ פרק 2 (2 דפים) - Chaim Isaac Friedman
√ פרק 3 (5 דפים) - Chaim Isaac Friedman
√ פרק 4 (3 דפים) - Chaim Isaac Friedman
√ פרק 5 (2 דפים) - Chaim Isaac Friedman
√ פרק 6 (18 דפים) - Chaim Isaac Friedman
 

טהרות

נידה (72 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - Aron Steinwurzel
√ פרק 2 (8 דפים) - Aron Steinwurzel
√ פרק 3 (10 דפים) - Aron Steinwurzel
√ פרק 4 (9 דפים) - Aron Steinwurzel
√ פרק 5 (8 דפים) - Aron Steinwurzel
√ פרק 6 (6 דפים) - Aron Steinwurzel
√ פרק 7 (3 דפים) - NUSSEN Yeshia Greenfield
√ פרק 8 (2 דפים) - NUSSEN Yeshia Greenfield
√ פרק 9 (5 דפים) - NUSSEN Yeshia Greenfield
√ פרק 10 (10 דפים) - NUSSEN Yeshia Greenfield

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
3Avreimie Kleinמכות פרקים 1-3
1Aron Zelig Greenיומא פרק 5
1Asher Kleinbartקידושין פרק 1
17Zalmen Steinwurzelבבא קמא פרקים 4-10; בבא בתרא פרקים 1-10
9Avrum Hammerבכורות פרקים 1-9
2Avrohom Brullסנהדרין פרקים 7-8
5Baruch Mordechai Goldbergerעבודה זרה פרקים 1-5
1Ben Zion Szlafrokעירובין פרק 1
2Eliezer Goldmanחולין פרקים 1-2
2Binyamin Kleinbartראש השנה פרקים 3-4
3Chaim Bergmanמועד קטן פרקים 1-3
6Chaim Isaac Friedmanמעילה פרקים 1-6
9Chaim Lofflerברכות פרקים 1-9
1Chaim Pesachסנהדרין פרק 11
3Shulem Steinwurzelראש השנה פרקים 1-2; קידושין פרק 2
2Shiye Hellerיומא פרקים 3-4
13Chesky Ganzמנחות פרקים 1-13
4Meyer Yaakov Millerבבא מציעא פרקים 1-4
3David Kleinerחולין פרקים 3-5
5David steinwurzelביצה פרקים 1-5
3Dovid Zvi Vizelבבא קמא פרקים 1-3
9Eliyahu Chechanovפסחים פרקים 1-9
9Elye Webbermanעירובין פרקים 2-10
1Yaakov Dovid Dembitzerחולין פרק 6
6Yisroel Ber Josefבבא מציעא פרקים 5-10
5Eliezer Feldmanגיטין פרקים 5-9
6Eluzer Steinwurzelחולין פרקים 7-12
16Avrum Meyer Fisherערכין פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7
3Moshe Dovid Steinwurzelשבת פרקים 9-11
3Shiye Feldmanיומא פרקים 6-8
3Kasriel Hellerכתובות פרקים 3-5
9Kopie Botknechtסוטה פרקים 1-9
3Laser Kleinזבחים פרקים 4-6
3Menachem Simonחגיגה פרקים 1-3
3Menashe Rosenbergשבת פרקים 16-18
6Moshe Chaim Friedmanשבת פרקים 19-24
21Moshe Friedmanיבמות פרקים 1-16; כתובות פרקים 9-13
4Moshe Parnesזבחים פרקים 11-14
8Moshe Schlesingerשבת פרקים 1-8
3Moshe Yosef Guttmanהוריות פרקים 1-3
5Motty Halpertסוכה פרקים 1-5
6Aron Steinwurzelנידה פרקים 1-6
2Nuchem Zvi Halpertזבחים פרקים 9-10
10NUSSEN Yeshia greenfieldכריתות פרקים 1-6; נידה פרקים 7-10
4Rabbi Luzer Weissתענית פרקים 1-4
9Shimshi Heszkelנזיר פרקים 1-9
5Shlomo Baruch Elnerכתובות פרקים 1-2, 6-8
1Shlomo Hellerפסחים פרק 10
8Shlomo Yecheskel Meiselsשבועות פרקים 1-8
3Shmuel Friedmanזבחים פרקים 1-3
11Mates Unsdorferנדרים פרקים 1-11
2Yanky Desserקידושין פרקים 3-4
4Eli Brezelמגילה פרקים 1-4
4Yechiel Glanzשבת פרקים 12-15
2Yidel kaufmanסנהדרין פרקים 9-10
2Yoel Frankelזבחים פרקים 7-8
6Yosef shiya goldbergerסנהדרין פרקים 1-6
2Yossi Kleinbartיומא פרקים 1-2
8Yossi Weissשקלים פרקים 1-8
4Yumi Hoffmanגיטין פרקים 1-4
      60 אנשים נרשמו ל 314 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.