למד לDevorah Bas Avraham Yisroel (Devorah Stubin)
שלושים / יארצייט

During the Hespid given by the Novominsker Rebbe-Lilui Nishmas Devorah Stubin, A"H, the Rebbe suggested that the community undertake the learning of the entire Shas with a completion date to coincide with the marking of her first yahrzeit.For question or information please email: [email protected] or call (973) 594-6132


להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 6 Shevat 5777 (Thursday, February 02, 2017) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(100.3%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף תלמוד בבלי פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Chanan Siris
פרק 2 (4 דפים) - Chanan Siris
פרק 3 (9 דפים) - Yona Katz
פרק 4 (4 דפים) - Yona Katz
פרק 5 (5 דפים) - Yona Katz
פרק 6 (10 דפים) - Reuven Kigel
פרק 7 (6 דפים) - Benny Helmreich
פרק 8 (3 דפים) - Avraham Miller
פרק 9 (11 דפים) - Reuven Kigel

מועד

שבת (156 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (18 דפים) - Moshe Neurath
פרק 2 (16 דפים) - Moshe Neurath
פרק 3 (11 דפים) - Heshy Cohen
פרק 4 (4 דפים) - Heshy Cohen
פרק 5 (6 דפים) - Heshy Cohen
פרק 6 (10 דפים) - Heshy Cohen
פרק 7 (9 דפים) - Avi Koplowitz
פרק 8 (6 דפים) - Avi Koplowitz
פרק 9 (8 דפים) - Jonathan Chapman
פרק 10 (6 דפים) - Jonathan Chapman
פרק 11 (6 דפים) - Jonathan Chapman
פרק 12 (3 דפים) - Jonathan Chapman
פרק 13 (2 דפים) - Shea Levin
פרק 14 (4 דפים) - Eliezer Mittel
פרק 15 (4 דפים) - Eliezer Mittel
פרק 16 (7 דפים) - Eliezer Mittel
פרק 17 (4 דפים) - Alex Gildin
פרק 18 (4 דפים) - Alex Gildin
פרק 19 (7 דפים) - Alex Gildin
פרק 20 (4 דפים) - Yosef Marcus
פרק 21 (2 דפים) - Yosef Marcus
פרק 22 (5 דפים) - Yosef Marcus
פרק 23 (5 דפים) - Yosef Marcus
פרק 24 (5 דפים) - Yosef Marcus
עירובין (104 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Chezki Schmutter
פרק 2 (9 דפים) - Yona Katz
פרק 3 (15 דפים) - Yona Katz
פרק 4 (11 דפים) - Bartel
פרק 5 (9 דפים) - Yechezkel Gottheim
פרק 6 (15 דפים) - Yechezkel Gottheim
פרק 7 (6 דפים) - Binyomin Moody
פרק 8 (7 דפים) - Binyomin Moody
פרק 9 (6 דפים) - Zev Jeremias
פרק 10 (11 דפים) - Zev Jeremias
פסחים (120 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (19 דפים) - Elie Steinberg
פרק 2 (21 דפים) - Elie Steinberg
פרק 3 (8 דפים) - Scott Friedman
פרק 4 (8 דפים) - Akiva Gluck
פרק 5 (7 דפים) - Akiva Gluck
פרק 6 (9 דפים) - Akiva Gluck
פרק 7 (13 דפים) - Akiva Gluck
פרק 8 (5 דפים) - Akiva Gluck
פרק 9 (7 דפים) - Akiva Gluck
פרק 10 (23 דפים) - Akiva Gluck
שקלים (21 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (3 דפים) - Yehuda Davis
פרק 2 (2 דפים) - Yehuda Davis
פרק 3 (2 דפים) - Yehuda Davis
פרק 4 (4 דפים) - Yehuda Davis
פרק 5 (2 דפים) - Yehuda Davis
פרק 6 (4 דפים) - Yehuda Davis
פרק 7 (2 דפים) - Yehuda Davis
פרק 8 (2 דפים) - Yehuda Davis
יומא (87 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Jonathan Gudema
פרק 2 (6 דפים) - Jonathan Gudema
פרק 3 (11 דפים) - Jonathan Gudema
פרק 4 (8 דפים) - Jonathan Gudema
פרק 5 (15 דפים) - Jonathan Gudema
פרק 6 (6 דפים) - Jonathan Gudema
פרק 7 (5 דפים) - Jonathan Gudema
פרק 8 (16 דפים) - Jonathan Gudema
סוכה (55 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (18 דפים) - Jeffrey Shapiro
פרק 2 (9 דפים) - Avrohom Stubin
פרק 3 (13 דפים) - Benyamin Gold
פרק 4 (8 דפים) - Benyamin Gold
פרק 5 (7 דפים) - Avrohom Stubin
ביצה (39 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Shlomo Moshen
פרק 2 (8 דפים) - Shlomo Moshen
פרק 3 (6 דפים) - Shlomo Moshen
פרק 4 (6 דפים) - Shlomo Moshen
פרק 5 (6 דפים) - Shlomo Moshen
ראש השנה (34 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Anonymous
פרק 2 (3 דפים) - Shalom Abrahams
פרק 3 (4 דפים) - Allen Abrahams
פרק 4 (7 דפים) - Alexander Silverman
תענית (30 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Lowell Reiter
פרק 2 (3 דפים) - Lowell Reiter
פרק 3 (8 דפים) - Lowell Reiter
פרק 4 (6 דפים) - Lowell Reiter
מגילה (31 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Shlomo Levy
פרק 2 (4 דפים) - Shlomo Levy
פרק 3 (4 דפים) - Shlomo Levy
פרק 4 (8 דפים) - Shlomo Levy
מועד קטן (28 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (9 דפים) - Akiva Hirth
פרק 2 (2 דפים) - Akiva Hirth
פרק 3 (17 דפים) - Akiva Hirth
חגיגה (26 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (9 דפים) - Yoni Zahler
פרק 2 (9 דפים) - Elie Rothberger
פרק 3 (8 דפים) - Boruch Witkin

נשים

יבמות (121 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Yaakov Kaufman
פרק 2 (9 דפים) - Yaakov Kaufman
פרק 3 (9 דפים) - Yehuda Minchenberg
פרק 4 (15 דפים) - Yonah Wolf
פרק 5 (3 דפים) - Yonah Wolf
פרק 6 (13 דפים) - Yechezkel Gottheim, Melech Beningson
פרק 7 (4 דפים) - Yehuda Ritz
פרק 8 (14 דפים) - Eli Zuckerman
פרק 9 (3 דפים) - Eli Zuckerman
פרק 10 (10 דפים) - Eli Zuckerman
פרק 11 (4 דפים) - Eli Zuckerman
פרק 12 (6 דפים) - Eli Zuckerman
פרק 13 (5 דפים) - Eli Zuckerman
פרק 14 (2 דפים) - Shai Mor
פרק 15 (5 דפים) - Shaul Feinsod
פרק 16 (4 דפים) - Shaul Feinsod
כתובות (111 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Daniel Lifshitz
פרק 2 (14 דפים) - Anonymous
פרק 3 (12 דפים) - Anonymous
פרק 4 (13 דפים) - Anonymous
פרק 5 (11 דפים) - Naftali Aharon Schwartz
פרק 6 (5 דפים) - Naftali Aharon Schwartz
פרק 7 (8 דפים) - Anonymous
פרק 8 (5 דפים) - Anonymous
פרק 9 (7 דפים) - Anonymous
פרק 10 (5 דפים) - Anonymous
פרק 11 (6 דפים) - Michoel Palley
פרק 12 (3 דפים) - Chaim Krause
פרק 13 (9 דפים) - Chaim Krause
נדרים (90 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Anonymous
פרק 2 (7 דפים) - Anonymous
פרק 3 (12 דפים) - Gavriel Sebbag
פרק 4 (13 דפים) - Gavriel Sebbag
פרק 5 (4 דפים) - Kalman Lidsky
פרק 6 (5 דפים) - Yesrael Paretzky
פרק 7 (6 דפים) - Dovid Gutlove
פרק 8 (4 דפים) - Dovid Gutlove
פרק 9 (2 דפים) - Dovid Gutlove
פרק 10 (13 דפים) - Dovid Gutlove
פרק 11 (13 דפים) - Dovid Gutlove
נזיר (65 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (7 דפים) - David Sheer
פרק 2 (7 דפים) - DOVID GUTLOVE
פרק 3 (4 דפים) - DOVID GUTLOVE
פרק 4 (10 דפים) - DOVID GUTLOVE
פרק 5 (4 דפים) - DOVID GUTLOVE
פרק 6 (13 דפים) - DOVID GUTLOVE
פרק 7 (10 דפים) - DOVID GUTLOVE
פרק 8 (4 דפים) - DOVID GUTLOVE
פרק 9 (6 דפים) - DOVID GUTLOVE
סוטה (48 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Moshe Katz
פרק 2 (5 דפים) - Moshe Katz
פרק 3 (4 דפים) - Moshe Katz
פרק 4 (4 דפים) - Moshe Katz
פרק 5 (4 דפים) - Moshe Katz
פרק 6 (1 דפים) - Moshe Katz
פרק 7 (10 דפים) - Moshe Katz
פרק 8 (2 דפים) - Moshe Katz
פרק 9 (6 דפים) - Moshe Katz
גיטין (89 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Extended Rosenthal Family
פרק 2 (9 דפים) - Extended Rosenthal Family
פרק 3 (8 דפים) - Extended Rosenthal Family
פרק 4 (16 דפים) - Extended Rosenthal Family
פרק 5 (14 דפים) - Extended Rosenthal Family
פרק 6 (5 דפים) - Extended Rosenthal Family
פרק 7 (10 דפים) - Extended Rosenthal Family
פרק 8 (5 דפים) - Extended Rosenthal Family
פרק 9 (9 דפים) - Extended Rosenthal Family
קידושין (81 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (39 דפים) - Zev Jeremias
פרק 2 (17 דפים) - Zev Jeremias
פרק 3 (11 דפים) - Zev Jeremias
פרק 4 (14 דפים) - Zev Jeremias
  

נזיקין

בבא קמא (118 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Moshe Danzger
פרק 2 (10 דפים) - Moshe Danzger
פרק 3 (9 דפים) - Moshe Danzger
פרק 4 (10 דפים) - Moshe Danzger
פרק 5 (9 דפים) - Moshe Danzger
פרק 6 (7 דפים) - Moshe Danzger
פרק 7 (21 דפים) - Moshe Danzger
פרק 8 (10 דפים) - Moshe Danzger
פרק 9 (18 דפים) - Moshe Danzger
פרק 10 (9 דפים) - Moshe Danzger
בבא מציעא (118 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (19 דפים) - Eli Gewirtz
פרק 2 (12 דפים) - Benyamin Gold
פרק 3 (11 דפים) - Eli Gewirtz
פרק 4 (16 דפים) - Avrohom Krull
פרק 5 (15 דפים) - Robert Karr
פרק 6 (8 דפים) - Robert Karr
פרק 7 (11 דפים) - Robert Karr
פרק 8 (9 דפים) - Robert Karr
פרק 9 (13 דפים) - Robert Karr
פרק 10 (4 דפים) - Robert Karr
בבא בתרא (175 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (15 דפים) - Anonymous
פרק 2 (11 דפים) - Anonymous
פרק 3 (33 דפים) - Anonymous
פרק 4 (12 דפים) - Anonymous
פרק 5 (19 דפים) - Anonymous
פרק 6 (10 דפים) - Anonymous
פרק 7 (6 דפים) - Anonymous
פרק 8 (31 דפים) - Anonymous
פרק 9 (21 דפים) - Anonymous
פרק 10 (17 דפים) - Anonymous
סנהדרין (112 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (16 דפים) - Asher Brenner
פרק 2 (5 דפים) - Asher Brenner
פרק 3 (9 דפים) - Yaakov Lowy
פרק 4 (8 דפים) - Yaakov Lowy
פרק 5 (2 דפים) - Yaakov Lowy
פרק 6 (7 דפים) - Yaakov Lowy
פרק 7 (19 דפים) - Avrohom Augenstein
פרק 8 (7 דפים) - Ron Gonsher
פרק 9 (9 דפים) - Yosef Landsberg
פרק 10 (6 דפים) - Shimon Goldman
פרק 11 (24 דפים) - Shimon Goldman
מכות (23 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (5 דפים) - Richard Berry
פרק 2 (6 דפים) - Jeff Strumeyer
פרק 3 (12 דפים) - Yehoshua Krohn
שבועות (48 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Scott Rothenberg
פרק 2 (5 דפים) - David Bechhofer
פרק 3 (11 דפים) - J Krimsky
פרק 4 (6 דפים) - Dovid Spector
פרק 5 (2 דפים) - Binyamin Brager
פרק 6 (6 דפים) - Yechezkel Gottheim
פרק 7 (5 דפים) - Meir Kaniel
פרק 8 (1 דפים) - Avi Gewirtz
עבודה זרה (75 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (20 דפים) - Dr. Samet
פרק 2 (18 דפים) - Dr. Samet
פרק 3 (9 דפים) - Mordechai Allen
פרק 4 (13 דפים) - Mordechai Allen
פרק 5 (15 דפים) - Evan Kroll
הוריות (13 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (4 דפים) - Yosef Seldowitz
פרק 2 (3 דפים) - Yosef Seldowitz
פרק 3 (6 דפים) - Yosef Seldowitz
 

קדשים

זבחים (119 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (13 דפים) - Ahron Levi
פרק 2 (16 דפים) - Ahron Levi
פרק 3 (5 דפים) - Ahron Levi
פרק 4 (11 דפים) - Ahron Levi
פרק 5 (11 דפים) - Ahron Levi
פרק 6 (8 דפים) - Ahron Levi
פרק 7 (4 דפים) - Ahron Levi
פרק 8 (13 דפים) - Ahron Levi
פרק 9 (6 דפים) - Ahron Levi
פרק 10 (3 דפים) - Ahron Levi
פרק 11 (6 דפים) - Ahron Levi
פרק 12 (8 דפים) - Ahron Levi
פרק 13 (6 דפים) - Ahron Levi
פרק 14 (9 דפים) - Ahron Levi
מנחות (109 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Ephraim Weiss
פרק 2 (4 דפים) - Anonymous
פרק 3 (21 דפים) - Natie Liebster
פרק 4 (14 דפים) - Natie Liebster
פרק 5 (11 דפים) - Anonymous
פרק 6 (9 דפים) - Dovid Sukenik
פרק 7 (4 דפים) - Dovid Sukenik
פרק 8 (7 דפים) - Dovid Sukenik
פרק 9 (4 דפים) - Dovid Sukenik
פרק 10 (7 דפים) - Dovid Sukenik
פרק 11 (6 דפים) - Dovid Sukenik
פרק 12 (4 דפים) - Dovid Sukenik
פרק 13 (7 דפים) - Dovid Sukenik
חולין (141 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (25 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 2 (15 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 3 (26 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 4 (10 דפים) - Kalman Lidsky
פרק 5 (5 דפים) - Moshe Zahler
פרק 6 (6 דפים) - Moshe Zahler
פרק 7 (14 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 8 (14 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 9 (13 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 10 (5 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 11 (3 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 12 (5 דפים) - Shua Zakutinsky
בכורות (60 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 2 (6 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 3 (7 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 4 (5 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 5 (6 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 6 (6 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 7 (3 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 8 (7 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 9 (9 דפים) - Shua Zakutinsky
ערכין (33 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (5 דפים) - Moshe Weinstein
פרק 2 (6 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 3 (4 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 4 (2 דפים) - Z'ev Scherman
פרק 5 (2 דפים) - Z'ev Scherman
פרק 6 (3 דפים) - Z'ev Scherman
פרק 7 (3 דפים) - Z'ev Scherman
פרק 8 (2 דפים) - Z'ev Scherman
פרק 9 (6 דפים) - Z'ev Scherman
תמורה (33 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (12 דפים) - Dov Silverstein
פרק 2 (3 דפים) - Dov Silverstein
פרק 3 (4 דפים) - Dov Silverstein
פרק 4 (3 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 5 (4 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 6 (3 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 7 (4 דפים) - Shua Zakutinsky
כריתות (27 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (6 דפים) - Bob Butler
פרק 2 (3 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 3 (6 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 4 (3 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 5 (3 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 6 (6 דפים) - Shua Zakutinsky
מעילה (36 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (6 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 2 (2 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 3 (5 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 4 (3 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 5 (2 דפים) - Shua Zakutinsky
פרק 6 (18 דפים) - Shua Zakutinsky
 

טהרות

נידה (72 דפים)
הוקצו
הכל

פרק 1 (11 דפים) - Anonymous
פרק 2 (8 דפים) - Anonymous
פרק 3 (10 דפים) - Anonymous
פרק 4 (9 דפים) - Shlomo Schwartz
פרק 5 (8 דפים) - Shlomo Schwartz
פרק 6 (6 דפים) - Shlomo Schwartz
פרק 7 (3 דפים) - Shlomo Schwartz
פרק 8 (2 דפים) - Eliezer Krohn
פרק 9 (5 דפים) - Eliezer Krohn
פרק 10 (10 דפים) - Eliezer Krohn

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
Sorry but I'm going to have to change my selection. I'm only able to learn the 1st perek of Nazir. Maybe towards the end I'll be able to add another perek if it's needed.
David Sheer
David Sheer, 8 months ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
14Ahron Leviזבחים פרקים 1-14
7Akiva Gluckפסחים פרקים 4-10
3Akiva Hirthמועד קטן פרקים 1-3
3Alex Gildinשבת פרקים 17-19
1alexander Silvermanראש השנה פרק 4
1allen abrahamsראש השנה פרק 3
16Anonymousראש השנה פרק 1; נדרים פרקים 1-2; בבא בתרא פרקים 1-10; נידה פרקים 1-3
9anonymousכתובות פרקים 2-4, 7-10; מנחות פרקים 2, 5
2Asher Brennerסנהדרין פרקים 1-2
1Avi Gewirtzשבועות פרק 8
2Avi Koplowitzשבת פרקים 7-8
1Avraham Millerברכות פרק 8
1Avrohom Augensteinסנהדרין פרק 7
1Avrohom Krullבבא מציעא פרק 4
2avrohom stubinסוכה פרקים 2, 5
1Bartelעירובין פרק 4
1Benny helmreichברכות פרק 7
3Benyamin Goldסוכה פרקים 3-4; בבא מציעא פרק 2
1Binyamin Bragerשבועות פרק 5
2Binyomin Moodyעירובין פרקים 7-8
1Bob Butlerכריתות פרק 1
1Boruch Witkinחגיגה פרק 3
2Chaim Krauseכתובות פרקים 12-13
2Chanan Sirisברכות פרקים 1-2
2Naftali Aharon Schwartzכתובות פרקים 5-6
1Chezki Schmutterעירובין פרק 1
1Daniel Lifshitzכתובות פרק 1
1David Bechhoferשבועות פרק 2
1David Sheerנזיר פרק 1
3Dov Silversteinתמורה פרקים 1-3
8DOVID GUTLOVEנזיר פרקים 2-9
5Dovid Gutloveנדרים פרקים 7-11
1Ron Gonsherסנהדרין פרק 8
1Dovid Spectorשבועות פרק 4
8Dovid Sukenikמנחות פרקים 6-13
2Dr. Sametעבודה זרה פרקים 1-2
2Eli Gewirtzבבא מציעא פרקים 1, 3
6Eli Zuckermanיבמות פרקים 8-13
1elie rothbergerחגיגה פרק 2
2Elie Steinbergפסחים פרקים 1-2
1Yehoshua Krohnמכות פרק 3
3Eliezer Krohnנידה פרקים 8-10
3eliezer mittelשבת פרקים 14-16
1Ephraim Weissמנחות פרק 1
1Evan krollעבודה זרה פרק 5
9Extended Rosenthal Familyגיטין פרקים 1-9
2Gavriel Sebbagנדרים פרקים 3-4
4Heshy Cohenשבת פרקים 3-6
1Jeff Strumeyerמכות פרק 2
1Jeffrey Shapiroסוכה פרק 1
4Jonathan Chapmanשבת פרקים 9-12
8Jonathan Gudemaיומא פרקים 1-8
1J Krimskyשבועות פרק 3
2Kalman Lidskyנדרים פרק 5; חולין פרק 4
4Lowell Reiterתענית פרקים 1-4
1Meir Kanielשבועות פרק 7
1Melech Beningsonיבמות פרק 6
1Michoel Palleyכתובות פרק 11
2Mordechai Allenעבודה זרה פרקים 3-4
10Moshe Danzgerבבא קמא פרקים 1-10
9Moshe Katzסוטה פרקים 1-9
2Moshe Neurathשבת פרקים 1-2
1Moshe Weinsteinערכין פרק 1
2Moshe Zahlerחולין פרקים 5-6
2Natie Liebsterמנחות פרקים 3-4
2Reuven Kigelברכות פרקים 6, 9
1Richard Berryמכות פרק 1
6robert karrבבא מציעא פרקים 5-10
1Scott Friedmanפסחים פרק 3
1Scott Rothenbergשבועות פרק 1
1Shai Morיבמות פרק 14
1shalom abrahamsראש השנה פרק 2
2Shaul Feinsodיבמות פרקים 15-16
1Shea Levinשבת פרק 13
2Shimon Goldmanסנהדרין פרקים 10-11
4shlomo levyמגילה פרקים 1-4
5Shlomo Moshenביצה פרקים 1-5
4Shlomo Schwartzנידה פרקים 4-7
35Shua zakutinskyחולין פרקים 1-3, 7-12; בכורות פרקים 1-9; ערכין פרקים 2-3; תמורה פרקים 4-7; כריתות פרקים 2-6; מעילה פרקים 1-6
2Yaakov Kaufmanיבמות פרקים 1-2
4Yaakov Lowyסנהדרין פרקים 3-6
4Yechezkel Gottheimעירובין פרקים 5-6; יבמות פרק 6; שבועות פרק 6
8Yehuda Davisשקלים פרקים 1-8
1Yehuda Minchenbergיבמות פרק 3
1Yehuda Ritzיבמות פרק 7
1Yesrael Paretzkyנדרים פרק 6
5Yona Katzברכות פרקים 3-5; עירובין פרקים 2-3
2Yonah Wolfיבמות פרקים 4-5
1Yoni Zahlerחגיגה פרק 1
1Yosef Landsbergסנהדרין פרק 9
5Yosef Marcusשבת פרקים 20-24
3Yosef Seldowitzהוריות פרקים 1-3
6Z'ev schermanערכין פרקים 4-9
6Zev Jeremiasעירובין פרקים 9-10; קידושין פרקים 1-4
      94 אנשים נרשמו ל 315 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.