למד לרחל בת יצחק וגולדה (רחלי וולטרס)
שלושים / יארצייט

תודה על השתתפותכם בסיום הש"ס לעילוי נשמת אהובתנו

להצטרף לסיום זה של תלמוד בבלי, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 23 Heshvan 5782 (Friday, October 29, 2021) שקיעה.

תלמוד בבלי סיום הוא 56.6% נרשם
(178/314 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (63 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - יפת דרכי
√ פרק 2 (4 דפים) - יפת דרכי
√ פרק 3 (9 דפים) - יפת דרכי
√ פרק 4 (4 דפים) - יפת דרכי
√ פרק 5 (5 דפים) - בני אריכא
√ פרק 6 (10 דפים) - בני אריכא
√ פרק 7 (6 דפים) - בני אריכא
√ פרק 8 (3 דפים) - בני אריכא
√ פרק 9 (11 דפים) - בני אריכא

מועד

שבת (156 דפים)
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 (18 דפים) - שני טרגין
√ פרק 2 (16 דפים) - אסף גלפרין
√ פרק 3 (11 דפים) - משה ואסנת אליה
√ פרק 4 (4 דפים) - משה ואסנת אליה
פרק 5 (6 דפים)
פרק 6 (10 דפים)
√ פרק 7 (9 דפים) - שני טרגין
פרק 8 (6 דפים)
פרק 9 (8 דפים)
פרק 10 (6 דפים)
פרק 11 (6 דפים)
פרק 12 (3 דפים)
פרק 13 (2 דפים)
פרק 14 (4 דפים)
פרק 15 (4 דפים)
פרק 16 (7 דפים)
פרק 17 (4 דפים)
פרק 18 (4 דפים)
פרק 19 (7 דפים)
פרק 20 (4 דפים)
פרק 21 (2 דפים)
פרק 22 (5 דפים)
פרק 23 (5 דפים)
פרק 24 (5 דפים)
עירובין (104 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (15 דפים)
פרק 2 (9 דפים)
פרק 3 (15 דפים)
√ פרק 4 (11 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 5 (9 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 6 (15 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 7 (6 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 8 (7 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 9 (6 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 10 (11 דפים) - שמואל טרגין
פסחים (120 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (19 דפים) - יוסי בלאו
√ פרק 2 (21 דפים) - יוסי בלאו
√ פרק 3 (8 דפים) - לוי
√ פרק 4 (8 דפים) - לוי
√ פרק 5 (7 דפים) - לוי
√ פרק 6 (9 דפים) - לוי
√ פרק 7 (13 דפים) - לוי
√ פרק 8 (5 דפים) - לוי
√ פרק 9 (7 דפים) - לוי
√ פרק 10 (23 דפים) - יוקי בלנק
שקלים (21 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (3 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 2 (2 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 3 (2 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 4 (4 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 5 (2 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 6 (4 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 7 (2 דפים) - שמואל טרגין
√ פרק 8 (2 דפים) - שמואל טרגין
יומא (87 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - Ben Taragin
√ פרק 2 (6 דפים) - Ben Taragin
√ פרק 3 (11 דפים) - Ben Taragin
√ פרק 4 (8 דפים) - Ben Taragin
√ פרק 5 (15 דפים) - Ben Taragin
√ פרק 6 (6 דפים) - Ben Taragin
√ פרק 7 (5 דפים) - Ben Taragin
√ פרק 8 (16 דפים) - Ben Taragin
סוכה (55 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (18 דפים) - Zeidie
√ פרק 2 (9 דפים) - Zeidie
√ פרק 3 (13 דפים) - Zeidie
√ פרק 4 (8 דפים) - Zeidie
√ פרק 5 (7 דפים) - Zeidie
ביצה (39 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - Zeidie
√ פרק 2 (8 דפים) - Zeidie
√ פרק 3 (6 דפים) - Zeidie
√ פרק 4 (6 דפים) - Zeidie
√ פרק 5 (6 דפים) - Zeidie
ראש השנה (34 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (20 דפים) - יובל וולטרס
√ פרק 2 (3 דפים) - יובל וולטרס
√ פרק 3 (4 דפים) - יובל וולטרס
√ פרק 4 (7 דפים) - יובל וולטרס
תענית (30 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - הלל וולטרס
√ פרק 2 (3 דפים) - הלל וולטרס
√ פרק 3 (8 דפים) - הלל וולטרס
√ פרק 4 (6 דפים) - הלל וולטרס
מגילה (31 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - מתן ונעמה בלאו
√ פרק 2 (4 דפים) - מתן ונעמה בלאו
√ פרק 3 (4 דפים) - מתן ונעמה בלאו
√ פרק 4 (8 דפים) - מתן ונעמה בלאו
מועד קטן (28 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9 דפים)
פרק 2 (2 דפים)
פרק 3 (17 דפים)
חגיגה (26 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (9 דפים) - בר-טוב יעקב
√ פרק 2 (9 דפים) - בר-טוב יעקב
√ פרק 3 (8 דפים) - בר-טוב יעקב

נשים

יבמות (121 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (15 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 2 (9 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 3 (9 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 4 (15 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 5 (3 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 6 (13 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 7 (4 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 8 (14 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 9 (3 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 10 (10 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 11 (4 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 12 (6 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 13 (5 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 14 (2 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 15 (5 דפים) - יעקב טרגין
√ פרק 16 (4 דפים) - יעקב טרגין
כתובות (111 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 2 (14 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 3 (12 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 4 (13 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 5 (11 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 6 (5 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 7 (8 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 8 (5 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 9 (7 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 10 (5 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 11 (6 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 12 (3 דפים) - פנינה וולטרס
√ פרק 13 (9 דפים) - פנינה וולטרס
נדרים (90 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - הלל וולטרס - עבור אלעד ברוך
√ פרק 2 (7 דפים) - הלל וולטרס - עבור אלעד ברוך
√ פרק 3 (12 דפים) - הלל וולטרס - עבור אלעד ברוך
√ פרק 4 (13 דפים) - הלל וולטרס - עבור אלעד ברוך
√ פרק 5 (4 דפים) - הלל וולטרס - עבור אלעד ברוך
√ פרק 6 (5 דפים) - הלל וולטרס - עבור אלעד ברוך
√ פרק 7 (6 דפים) - הלל וולטרס - עבור אלעד ברוך
√ פרק 8 (4 דפים) - הלל וולטרס - עבור אלעד ברוך
√ פרק 9 (2 דפים) - הלל וולטרס - עבור אלעד ברוך
√ פרק 10 (13 דפים) - הלל וולטרס - עבור אלעד ברוך
√ פרק 11 (13 דפים) - הלל וולטרס - עבור אלעד ברוך
נזיר (65 דפים)
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 (7 דפים) - עמיעד רט
פרק 2 (7 דפים)
פרק 3 (4 דפים)
פרק 4 (10 דפים)
פרק 5 (4 דפים)
פרק 6 (13 דפים)
פרק 7 (10 דפים)
פרק 8 (4 דפים)
פרק 9 (6 דפים)
סוטה (48 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (12 דפים) - וולטרס
√ פרק 2 (5 דפים) - וולטרס
√ פרק 3 (4 דפים) - וולטרס
√ פרק 4 (4 דפים) - וולטרס
√ פרק 5 (4 דפים) - וולטרס
√ פרק 6 (1 דפים) - וולטרס
√ פרק 7 (10 דפים) - וולטרס
√ פרק 8 (2 דפים) - וולטרס
√ פרק 9 (6 דפים) - וולטרס
גיטין (89 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - גלעד טל
√ פרק 2 (9 דפים) - גלעד טל
√ פרק 3 (8 דפים) - גלעד טל
√ פרק 4 (16 דפים) - גלעד טל
√ פרק 5 (14 דפים) - גלעד טל
√ פרק 6 (5 דפים) - גלעד טל
√ פרק 7 (10 דפים) - גלעד טל
√ פרק 8 (5 דפים) - גלעד טל
√ פרק 9 (9 דפים) - גלעד טל
קידושין (81 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (39 דפים) - שמעון בן שושן
√ פרק 2 (17 דפים) - שמעון בן שושן
√ פרק 3 (11 דפים) - שמעון בן שושן
√ פרק 4 (14 דפים) - שמעון בן שושן
  

נזיקין

בבא קמא (118 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (15 דפים)
פרק 2 (10 דפים)
פרק 3 (9 דפים)
פרק 4 (10 דפים)
פרק 5 (9 דפים)
פרק 6 (7 דפים)
פרק 7 (21 דפים)
פרק 8 (10 דפים)
פרק 9 (18 דפים)
פרק 10 (9 דפים)
בבא מציעא (118 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (19 דפים)
√ פרק 2 (12 דפים) - יהונתן בר סלע
פרק 3 (11 דפים)
√ פרק 4 (16 דפים) - רני בן שושן
פרק 5 (15 דפים)
פרק 6 (8 דפים)
פרק 7 (11 דפים)
פרק 8 (9 דפים)
פרק 9 (13 דפים)
√ פרק 10 (4 דפים) - עינת ודודי בר סלע
בבא בתרא (175 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (15 דפים)
פרק 2 (11 דפים)
√ פרק 3 (33 דפים) - אורין גודינגר
פרק 4 (12 דפים)
פרק 5 (19 דפים)
פרק 6 (10 דפים)
√ פרק 7 (6 דפים) - עמיחי רוזנשטיין
פרק 8 (31 דפים)
פרק 9 (21 דפים)
פרק 10 (17 דפים)
סנהדרין (112 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (16 דפים)
√ פרק 2 (5 דפים) - נעה בן שושן
פרק 3 (9 דפים)
פרק 4 (8 דפים)
פרק 5 (2 דפים)
פרק 6 (7 דפים)
פרק 7 (19 דפים)
פרק 8 (7 דפים)
פרק 9 (9 דפים)
פרק 10 (6 דפים)
√ פרק 11 (24 דפים) - מיכאל ואדר סקופ
מכות (23 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5 דפים)
פרק 2 (6 דפים)
פרק 3 (12 דפים)
שבועות (48 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (12 דפים)
פרק 2 (5 דפים)
פרק 3 (11 דפים)
פרק 4 (6 דפים)
פרק 5 (2 דפים)
פרק 6 (6 דפים)
פרק 7 (5 דפים)
פרק 8 (1 דפים)
עבודה זרה (75 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (20 דפים)
פרק 2 (18 דפים)
פרק 3 (9 דפים)
פרק 4 (13 דפים)
פרק 5 (15 דפים)
הוריות (13 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4 דפים)
פרק 2 (3 דפים)
פרק 3 (6 דפים)
 

קדשים

זבחים (119 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (13 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 2 (16 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 3 (5 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 4 (11 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 5 (11 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 6 (8 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 7 (4 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 8 (13 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 9 (6 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 10 (3 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 11 (6 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 12 (8 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 13 (6 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 14 (9 דפים) - דוד גדליה
מנחות (109 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11 דפים)
פרק 2 (4 דפים)
פרק 3 (21 דפים)
פרק 4 (14 דפים)
פרק 5 (11 דפים)
פרק 6 (9 דפים)
פרק 7 (4 דפים)
פרק 8 (7 דפים)
פרק 9 (4 דפים)
פרק 10 (7 דפים)
פרק 11 (6 דפים)
פרק 12 (4 דפים)
פרק 13 (7 דפים)
חולין (141 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (25 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 2 (15 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 3 (26 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 4 (10 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 5 (5 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 6 (6 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 7 (14 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 8 (14 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 9 (13 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 10 (5 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 11 (3 דפים) - דוד גדליה
√ פרק 12 (5 דפים) - דוד גדליה
בכורות (60 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11 דפים)
פרק 2 (6 דפים)
פרק 3 (7 דפים)
פרק 4 (5 דפים)
פרק 5 (6 דפים)
פרק 6 (6 דפים)
פרק 7 (3 דפים)
פרק 8 (7 דפים)
פרק 9 (9 דפים)
ערכין (33 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5 דפים)
פרק 2 (6 דפים)
פרק 3 (4 דפים)
פרק 4 (2 דפים)
פרק 5 (2 דפים)
פרק 6 (3 דפים)
פרק 7 (3 דפים)
פרק 8 (2 דפים)
פרק 9 (6 דפים)
תמורה (33 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (12 דפים)
פרק 2 (3 דפים)
פרק 3 (4 דפים)
פרק 4 (3 דפים)
פרק 5 (4 דפים)
פרק 6 (3 דפים)
פרק 7 (4 דפים)
כריתות (27 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6 דפים)
פרק 2 (3 דפים)
פרק 3 (6 דפים)
פרק 4 (3 דפים)
פרק 5 (3 דפים)
פרק 6 (6 דפים)
מעילה (36 דפים)
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6 דפים)
פרק 2 (2 דפים)
פרק 3 (5 דפים)
פרק 4 (3 דפים)
פרק 5 (2 דפים)
פרק 6 (18 דפים)
 

טהרות

נידה (72 דפים)
הוקצו
√ פרק 1 (11 דפים) - משה
√ פרק 2 (8 דפים) - משה
√ פרק 3 (10 דפים) - משה
√ פרק 4 (9 דפים) - משה
√ פרק 5 (8 דפים) - שני טרגין
√ פרק 6 (6 דפים) - שני טרגין
√ פרק 7 (3 דפים) - אורין גודינגר
√ פרק 8 (2 דפים) - אורין גודינגר
√ פרק 9 (5 דפים) - אורין גודינגר
√ פרק 10 (10 דפים) - שני טרגין

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
5שני טרגיןשבת פרקים 1, 7; נידה פרקים 5-6, 10
8Ben taraginיומא פרקים 1-8
4משהנידה פרקים 1-4
3בר-טוב יעקבחגיגה פרקים 1-3
13פנינה וולטרסכתובות פרקים 1-13
10Zeidieסוכה פרקים 1-5; ביצה פרקים 1-5
4אורין גודינגרבבא בתרא פרק 3; נידה פרקים 7-9
1אסף גלפריןשבת פרק 2
5בני אריכאברכות פרקים 5-9
9גלעד טלגיטין פרקים 1-9
26דוד גדליהזבחים פרקים 1-14; חולין פרקים 1-12
11הלל וולטרס - עבור אלעד ברוךנדרים פרקים 1-11
4הלל וולטרסתענית פרקים 1-4
9וולטרססוטה פרקים 1-9
1יהונתן בר סלעבבא מציעא פרק 2
4יובל וולטרסראש השנה פרקים 1-4
2יוסי בלאופסחים פרקים 1-2
1יוקי בלנקפסחים פרק 10
16יעקב טרגיןיבמות פרקים 1-16
4יפת דרכיברכות פרקים 1-4
7לויפסחים פרקים 3-9
1מיכאל ואדר סקופסנהדרין פרק 11
2משה ואסנת אליהשבת פרקים 3-4
4מתן ונעמה בלאומגילה פרקים 1-4
1נעה בן שושןסנהדרין פרק 2
1עינת ודודי בר סלעבבא מציעא פרק 10
1עמיחי רוזנשטייןבבא בתרא פרק 7
1עמיעד רטנזיר פרק 1
1רני בן שושןבבא מציעא פרק 4
15שמואל טרגיןעירובין פרקים 4-10; שקלים פרקים 1-8
4שמעון בן שושןקידושין פרקים 1-4
      31 אנשים נרשמו ל 178 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.