למד לShaina Rivka Bas Avraham Yona HaKohen (Jillian Cohen)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של תנ"ך, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 27 Tishri 5784 (Thursday, October 12, 2023) שקיעה.

תנ"ך סיום הוא 69.9% נרשם
(519/742 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

ספרי תורה (לא מופעל)

נביאים

יהושע (24/24 100%)
שופטים (21/21 100%)
שמואל א (20/31 64.5%)
שמואל ב (24/24 100%)
מלכים א (5/22 22.7%)
מלכים ב (17/25 68%)
ישעיהו (66/66 100%)
ירמיהו (15/52 28.8%)
יחזקאל (25/48 52.1%)
הושע (14/14 100%)
יואל (4/4 100%)
עמוס (9/9 100%)
עובדיה (1/1 100%)
יונה (4/4 100%)
מיכה (7/7 100%)
נחום (3/3 100%)
חבקוק (3/3 100%)
צפניה (3/3 100%)
חגי (2/2 100%)
זכריה (14/14 100%)
מלאכי (3/3 100%)

כתובים

תהילים (150/150 100%)
משלי (0/31 0%)
איוב (0/42 0%)
דניאל (12/12 100%)
עזרא (0/10 0%)
נחמיה (0/13 0%)
שיר השירים (8/8 100%)
רות (4/4 100%)
איכה (5/5 100%)
קהלת (12/12 100%)
אסתר (10/10 100%)
דברי הימים 1 (27/29 93.1%)
דברי הימים 2 (7/36 19.4%)
  

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
8Aaronמלכים ב פרקים 10-17
150Alison Mazinתהילים פרקים 1-150
8Anne corenשיר השירים פרקים 1-8
1Shimעובדיה פרק 1
4David Corenרות פרקים 1-4
4David Hymanיואל פרקים 1-4
87Avromi Diskinיהושע פרקים 5-10, 12-14; שמואל א פרקים 4-13; מלכים א פרקים 1-5; מלכים ב פרקים 4-9; ירמיהו פרקים 1-15; יחזקאל פרקים 3-9; מיכה פרקים 1-7; נחום פרקים 1-3; צפניה פרקים 1-3; זכריה פרקים 1-7; איכה פרקים 1-5; קהלת פרקים 3-12
12Avromi Corenדניאל פרקים 1-12
4Deborah Corenדברי הימים 1 פרקים 1-3; דברי הימים 2 פרק 5
3Clive Corenמלאכי פרקים 1-3
1Elchonon Corenשמואל א פרק 1
66Joshישעיהו פרקים 1-66
6Lauri Blackחבקוק פרקים 1-3; חגי פרקים 1-2; דברי הימים 2 פרק 7
1Uriel Blackדברי הימים 2 פרק 6
2Nissim Blackיחזקאל פרקים 1-2
36Leah Harrisיחזקאל פרקים 33-48; הושע פרקים 1-14; זכריה פרקים 9-14
2Lissa Blackיהושע פרקים 1-2
4Michelle Morrisיונה פרקים 1-4
7Ronald Blackשמואל א פרקים 14-20
24Pnina Saveryשמואל ב פרקים 1-24
1Rachelיהושע פרק 11
21Rafi Blackשופטים פרקים 1-21
24Esther mazinדברי הימים 1 פרקים 4-10, 13-29
4Shifra Mazinדברי הימים 2 פרקים 1-4
10Ruthie Corenיהושע פרקים 15-24
10Eliezer Mazinאסתר פרקים 1-10
2Elana Kahnיהושע פרקים 3-4
2Sachaקהלת פרקים 1-2
1Shimonזכריה פרק 8
2Uriel blackשמואל א פרקים 2-3
3Silverman Yochevedמלכים ב פרקים 18-20
9Yaelעמוס פרקים 1-9
      32 אנשים נרשמו ל 519 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.