למד לYechiel Ezra Ben Ari Yona ( Ezra Schwartz, zk"l)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של תנ"ך, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 9 Tevet 5776 (Monday, December 21, 2015) שקיעה.

5 הערות

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

תורה

בראשית (52/50 104%)
שמות (43/40 107.5%)
ויקרא (27/27 100%)
במדבר (36/36 100%)
דברים (34/34 100%)
 

נביאים

יהושע (24/24 100%)
שופטים (21/21 100%)
שמואל א (31/31 100%)
שמואל ב (24/24 100%)
מלכים א (22/22 100%)
מלכים ב (25/25 100%)
ישעיהו (69/66 104.5%)
ירמיהו (52/52 100%)
יחזקאל (48/48 100%)
הושע (14/14 100%)
יואל (4/4 100%)
עמוס (9/9 100%)
עובדיה (1/1 100%)
יונה (4/4 100%)
מיכה (7/7 100%)
נחום (3/3 100%)
חבקוק (3/3 100%)
צפניה (3/3 100%)
חגי (2/2 100%)
זכריה (14/14 100%)
מלאכי (3/3 100%)

כתובים

תהילים (150/150 100%)
משלי (31/31 100%)
איוב (42/42 100%)
דניאל (12/12 100%)
עזרא (10/10 100%)
נחמיה (13/13 100%)
שיר השירים (8/8 100%)
רות (4/4 100%)
איכה (5/5 100%)
קהלת (12/12 100%)
אסתר (10/10 100%)
דברי הימים 1 (34/29 117.2%)
דברי הימים 2 (36/36 100%)
  

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

5 הערות
What a beautiful way to honor Ezra Schwartz's memory, particularly because this was something he set out to accomplish. Now, we are being his helpers to accomplish this beautiful goal. Tizku L'mitzvot to everyone who is involved in this chesed project. May Ezra's neshama have an aliyah and may his light continue to shine bright now during Chanukah and always.
Barkai Family, 9 months ago
With this learning of chapter 46 of yermiya. I will be learning the haftorah for my bar mitzva parasha bo next year. May this learning be part of the learning ezra wanted to learn. So I deticate my learning to ezra and his family to lift their spirits.
Micah Pickett, 9 months ago
With this learning of chapter 46 of yermiya. I will be learning the haftorah for my bar mitzva parasha bo next year. May this learning be part of the learning ezra wanted to learn. So I deticate my learning to ezra and his family to lift their spirits.
Micah Pickett, 9 months ago
With this learning of chapter 46 of yermiya. I will be learning the haftorah for my bar mitzva parasha bo next year. May this learning be part of the learning ezra wanted to learn. So I deticate my learning to ezra and his family to lift their spirits.
Micah Pickett, 9 months ago
With this learning of chapter 46 of yermiya. I will be learning the haftorah for my bar mitzva parasha bo next year. May this learning be part of the learning ezra wanted to learn. So I deticate my learning to ezra and his family to lift their spirits.
Micah Pickett, 9 months ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
14A. H. Knopfהושע פרקים 1-14
10Aaron Rossיחזקאל פרקים 39-48
1Adina & Freda Bakאיוב פרק 7
3Avie Schreiberדברי הימים 2 פרקים 29-31
1Adira Schreiberשמואל א פרק 23
2Ahuva Abraham and Daniella Shlagbaumישעיהו פרקים 28-29
1Ahuva Ross, Bruria Spraragen, Abby Feintuchויקרא פרק 10
6AJ Zimbalistשמואל א פרקים 24-29
2Ilan berssonיהושע פרקים 1-2
13Aliza Weinbergירמיהו פרקים 20-29; דברי הימים 2 פרקים 32-34
3Aliza and Alex Weinbergבראשית פרקים 25-27
2Weinberg Familyמשלי פרקים 18-19
4Aliza Frohlichירמיהו פרקים 11-14
12Aliza Zoeyדברים פרקים 8-13, 16-19; ישעיהו פרקים 36-37
1Allieדברים פרק 15
2Ally and Amelia Smilowבראשית פרקים 23-24
6Ari Kapelyanנחמיה פרקים 1-6
3Ari, Pliya & Nava Plautאיוב פרקים 8-10
2Aria and Yaelבראשית פרקים 17-18
3Aria, Yaelויקרא פרקים 14-16
3Ariella B and Evie Gדברי הימים 2 פרקים 22-24
1Ariella Bakאיוב פרק 33
2Avery Pennירמיהו פרקים 2-3
1Avi Bursztynשמואל ב פרק 2
2Avrom Formanבמדבר פרקים 28-29
1Barbara Rubinירמיהו פרק 40
1Barkai familyשמות פרק 28
1Ben Greenbaumאיוב פרק 40
3Brenda Zakדברי הימים 2 פרקים 4-6
3Brian Racerבראשית פרקים 6-8
2Bruria Spraragenמשלי פרקים 13-14
4Chaim Sussmanמלכים ב פרקים 1-4
1Chanan schreiberדברים פרק 28
2Chanani and Arik Zaiderיהושע פרקים 7-8
3Daniel Feinשמות פרקים 25-27
2Daniel and Sammy Feinירמיהו פרקים 48-49
8Daniella Jacobsשיר השירים פרקים 1-8
17Danielle Druckדברי הימים 1 פרקים 21-29; דברי הימים 2 פרקים 9-16
150David and Karen Kedmiתהילים פרקים 1-150
2David Markovitzויקרא פרקים 12-13
4Debbie Abramowitzבראשית פרקים 28-31
4Debbie Golubtchikבראשית פרקים 41-44
15Debby Puttermanיחזקאל פרקים 1-10; איכה פרקים 1-5
2Duvi, Gavi, and Ari Gantzusדברים פרקים 21, 26
4Efrat Ginsbergבראשית פרקים 9-12
5Efrat Puttermanיהושע פרקים 6, 10-11, 13, 15
2Efrat Putterman, Kayla Goldberger, Lara Jacobowitzבראשית פרק 15; יהושע פרק 5
2Ahuva Abraham and Kayla Goldbergerמשלי פרקים 11-12
24Eliora Krumanבראשית פרקים 5, 19-22, 32-36; ויקרא פרקים 9, 11; שמואל ב פרקים 5-8, 10-11, 13-17, 19
2Eliyahu Najmanשמות פרקים 3-4
2Aviva Najmanישעיהו פרקים 41-42
6emily sklarשמואל א פרק 18; דברי הימים 1 פרקים 16-20
6Emily Sklarדברי הימים 1 פרקים 10-15
3emma soclofבראשית פרק 20; ויקרא פרקים 1, 7
1Emma Sohnenשמואל א פרק 20
3Emmanuelle, jakey, mica abenaimבראשית פרקים 1-3
18Ephraim Helfgotישעיהו פרקים 49-51; יחזקאל פרקים 12-21; צפניה פרקים 1-3; חגי פרקים 1-2
1Evie and Rachel Gutloveבראשית פרק 13
2Evie Gישעיהו פרקים 37, 54
1Evie Gutlove and Kira Elbaumשמות פרק 5
1Gabe Einhornירמיהו פרק 15
3Genene Kayeנחום פרקים 1-3
10Gittel Levinשמות פרקים 5-9; דברי הימים 1 פרקים 16-20
3GRADE5 yavnehשמות פרק 19; ישעיהו פרקים 25-26
10Helen Brueckheimerישעיהו פרקים 1-10
1Hope Goldsteinויקרא פרק 2
3Ilana and Avi Friedmanדברי הימים 2 פרקים 26-28
1Avi & Ilan's Friedmanדברי הימים 2 פרק 25
5James Wolffאיוב פרקים 41-42; דברי הימים 2 פרקים 7-8, 35
4jeff kronischדברים פרקים 31-34
12Jeffrey Rosenbergקהלת פרקים 1-12
1Jeffrey Sarasohnעובדיה פרק 1
1Daniel Sarasohnשמות פרק 2
4Jeremy Frankelמלכים א פרקים 4-7
2The Knapp familyשמואל א פרקים 21-22
1Jonathan Sarasohnדברים פרק 14
3Kayla Waitmanויקרא פרק 4; דברים פרקים 29-30
1Kayla Waitman, Ariella Bak, Rebecca Adlerבראשית פרק 16
2Kayla Waitman, Rebecca Adler, Ariella Bakויקרא פרקים 5-6
12Kevin Greenbergשמות פרקים 29-40
13Kira Jacobs and familyבראשית פרקים 47-50; יהושע פרקים 16-24
2Lara Jacobowitzויקרא פרק 8; משלי פרק 20
6Lilah Spectre-Covitzישעיהו פרקים 43-48
1Mia Eastשמואל א פרק 19
1Micah Pickettירמיהו פרק 46
3Michael Racerדברים פרקים 5-7
10Michael Welfeldעזרא פרקים 1-10
12Michael Wimpfheimerישעיהו פרקים 55-66
7Michal cohenמשלי פרקים 21-27
7Michal Eckmanויקרא פרק 3; מיכה פרקים 2-7
3Michal Eckman and Hope Goldsteinישעיהו פרקים 36-38
2Michal and Hopeישעיהו פרקים 39-40
1Michalמיכה פרק 1
1Miriam and Naomi Zaiderיהושע פרק 9
25Miriam Fischויקרא פרקים 19, 23-25; במדבר פרקים 6, 9-17, 20-24, 27, 32, 34-36; דברי הימים 2 פרק 36
35Miriam Kahanויקרא פרקים 20-22, 26-27; במדבר פרקים 1-5, 7-8, 18-19, 25-26, 30-31, 33; שמואל ב פרקים 1, 3-4, 9, 12, 18; חבקוק פרקים 1-3; נחמיה פרקים 7-13
5Molly L.דברי הימים 1 פרקים 5-9
15Mr. Steinerשמואל א פרקים 1-15
5Naomiשמואל ב פרקים 20-24
1Nathan Planerשמות פרק 1
2Navi schreiberדברי הימים 1 פרקים 1-2
2Nechama Eckmanדברי הימים 1 פרקים 3-4
21Oriel Farajunמלכים ב פרקים 5-25
10Pam Scheiningerאיוב פרקים 16-25
18Penn Familyמלכים א פרקים 1-3, 8-22
10Perlman Familyאסתר פרקים 1-10
4Phyllis Gershonבראשית פרקים 37-40
5rachel benjiשמות פרקים 14-18
2Rachel Benjiשמות פרקים 11, 13
3Rachel Brennerירמיהו פרקים 37-39
4Rachel Frazer (individual)יואל פרקים 1-4
1Rachel Frazer (4B)יהושע פרק 3
10Rami Levinיחזקאל פרקים 22-24; איוב פרקים 26-32
1Rebecca Adlerישעיהו פרק 27
1Rebecca Adler, Kayla Waitman, Ariella Bakבראשית פרק 15
1Rebecca Tobin & Ari Ungarבראשית פרק 4
2Rochelle Einhornבראשית פרק 14; שמות פרק 10
6Roniel Weinbergישעיהו פרקים 30-35
4Russi Shorשמות פרקים 21-24
1sammy pennדברים פרק 23
4Sara Resnickרות פרקים 1-4
21Sarah Feitשופטים פרקים 1-21
14Shalom Fischישעיהו פרקים 11-24
1Shira Grosser (4D)יהושע פרק 4
3Shira Sedekשמות פרקים 5, 16; דברי הימים 2 פרק 1
3Shlomi Helfgotמלאכי פרקים 1-3
41Shmuel Bursteinדברים פרקים 20, 22, 24-25, 27; ירמיהו פרקים 7-10, 30-36, 50-52; יחזקאל פרקים 35-37; משלי פרקים 1-10, 28-31; איוב פרקים 1-5
3Siesser Familyמשלי פרקים 15-17
1Sima rubinירמיהו פרק 1
3sima rubinירמיהו פרקים 19, 45, 47
1sima rubinqירמיהו פרק 18
15Stevenעמוס פרקים 1-3; דניאל פרקים 1-12
6elisha pennאיוב פרקים 34-39
10Steven pennיחזקאל פרקים 25-34
6steven pennעמוס פרקים 4-9
2Tali Wolff and Leora Grossmanיהושע פרקים 12, 14
2kira elbaumישעיהו פרק 53; ירמיהו פרק 43
2Tali Wolff,Leora Grossman,Kira Elbaumיחזקאל פרק 11; איוב פרק 6
2Kira Elbaumישעיהו פרק 52; ירמיהו פרק 44
3Tamar Fineberg,Rebecca Adlerירמיהו פרקים 4-6
4Tamar Finebergויקרא פרקים 17-18; שמואל א פרקים 16-17
5The Kesler Familyאיוב פרקים 11-15
2The Lofstock Ladiesבראשית פרקים 45-46
2tzvi schreiberדברי הימים 2 פרקים 2-3
4Valerie Levinדברים פרקים 1-4
2Yael Hermanשמואל א פרקים 30-31
14Yeruchum Jenkinsזכריה פרקים 1-14
4yoni rosenbergיונה פרקים 1-4
5Yitzchak Hollanderדברי הימים 2 פרקים 17-21
2zachary raykherירמיהו פרקים 16-17
1Zacky and Eric Melzerיחזקאל פרק 38
1zaria straussשמות פרק 12
1zoe raykher and michal meiselsשמות פרק 20
2zoeyירמיהו פרקים 41-42
      154 אנשים נרשמו ל 942 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.