הצטרפות הרשמה למצוות Demo Siyum

all options showing... (in practice would have only one or two siyums)

can also choose sefardi pronunciation instead of ashkenazi

להצטרף להרשמת המצוות, אנא מלא בתשומות הרלוונטיות, הכנס את כתובת הדוא"ל שלך ולשלוח.
9 סיומים + מצוות הרשמה


נוכחית מצוות הרשמות (0)
שםהחלטה מצווהמספר הימיםסיום זה סגור לניו הרשמות 


 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

9 סיומים + מצוות הרשמה
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות


 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.