למד לישראל יעקב בן פרץ ז"ל (Rabbi Israel Dissen)
שלושים / יארצייט

Siyum for Yohrtzeit 6 Shvat 5783, January 28, 2023
יאהרצייט - ו' שבט תשפ"ג, ינואר 28, 2023

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 6 Shevat 5783 (Saturday, January 28, 2023) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Ari wachtelחגיגה, מועד קטן
2יוסף דובנגעים, טבול יום
1Avi Richאבות
1Chaim Dissenבבא מציעא
1Dovid Dissenפיאה
2Eliyahu Richזבים, נזיר
1Gavriel Colthofחולין
2Hillel Richעירובין, מכשירין
1Meir dissenביצה
1Menachem and Yehoshua Possשביעית
4משפחת רוטברכות, סוכה, יומא, תענית
1Daniel Dardacמכות
1אהרון ושמעון רוטשבועות
1אהרון רוטהוריות
3שמעון רוטסנהדרין, ערלה, פסחים
1שלו'ם רוטמגילה
1Moishie Broshקידושין
3Binyamin Dissenדמאי, שקלים, עדויות
3Peretz Dissenכלים, אהלות, פרה
1Dan Dissenנידה
4S.f.בבא בתרא, מנחות, סוטה, זבחים
1BARUCH RICHראש השנה
2Shlomo Zalmanמעשר שני, חלה
1Yisroel Meir Valeמידות
3Yehudaכריתות, גיטין, מקוואות
2Yitzchok Bl"nקינים, עבודה זרה
1Yitzy Dissenמעשרות
1Yonah Dissenביכורים
5Yossi Richעוקצים, בכורות, ידיים, כלאיים, טהרות
4Moishy Richערכין, מעילה, תמורה, תמיד
1Akiva Richשבת
1Yossie Wachtelתרומות
2אהרן דיסיןכתובות, נדרים
1Tzvi Dissenבבא קמא
1שלמה ריץ'יבמות
      35 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.