למד לFayge Fruma (Zemira) Bat Shmuel Yitzchak Halevi (Phyllis Rayman)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Kislev 5783 (Thursday, December 15, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.7%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)




 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Adin Raymanעדויות, סנהדרין
2Aharon Dantoכתובות, שביעית
1Akivaנדרים
1Avraham Randשקלים
1Benjyחולין
1Chaim Wienbergפיאה
1Daniel Randחגיגה
1Louis Raymanסוכה
2elliot berkovitsקידושין, גיטין
1elliot rothschildיומא
1gabiמנחות
1Gershon Skulnikתמורה
1Gil Simchiמגילה
1Harry Scheinerברכות
1Hillel Zakaiדמאי
1Joel Richterמעשרות
1don gertlerעבודה זרה
1joshua rudoffערלה
1Lawrence Teitelmanזבים
1linda Scheinerעוקצים
1mchaelביכורים
2Meir Bienenstockמידות, תמיד
1Meylekh Viswanathבבא בתרא
1Mordechai Leviמקוואות
1MOSHE KATZנגעים
2moshe raymanטהרות, נידה
4Moshe Stepanskyחלה, מעילה, הוריות, מכשירין
1Nati and Aharon Fischmanבבא מציעא
1melissa raymanאבות
1rabbi rafailmehrביצה
1Racheli Fuldקינים
1Yitz. Rosenblumנזיר
1Shlomo Raymanברכות
1Raz Haramatiפרה
1Aryeh Klapperעירובין
1Shai Raymanכלים
1Shai's friendשבועות
1Shalom Fischטבול יום
1Shalom Schwartzמכות
2Sylvia Scheinerמועד קטן
1Tamar Eisenstatיבמות
1Tzvi Wernerפסחים
1Nachum Barishanskyתענית
1Yaakov Berkovitzכלאיים
1Yanky Kohnזבחים
1Yisrael Gottesmanראש השנה
1Yisrael Meir Weisenfeldתרומות
1Yitzchak Ehrenkranzמעשר שני
1Yosef Blumenkofידיים
1אפרים שיפמילרשבת
1Gedaliyah Bukspanאהלות
2חנינא שיפמילרסוטה
1Ari Marcusבבא קמא
2שמובכורות, ערכין
1שמואל שיפמילרכריתות
      55 אנשים נרשמו ל 66 מסכתות   יצוא

 

 



Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.