למד לRut Alexandra Esther Chaya Bat Luna Patricia
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 15 Kislev 5783 (Friday, December 09, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.5%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aaron abittanשקלים
1Avraham Hakimראש השנה
9Sydney Pfeifferטהרות, נידה, ערלה, מקוואות, מעשרות, חלה, בכורות, עדויות, מעשר שני
1Levi farouzיבמות
1David Attalשבת
1David Ouaknineידיים
2David shrikiשבועות, טבול יום
2Eliahou Garsonברכות, פיאה
1Elie Benizriעבודה זרה
1Eliezer Wizmanזבחים
1Ilay afriatפסחים
1Isaac Altitשביעית
1Isaac Benayounקידושין
1Isaac Rimokhחגיגה
2Shneur kapeבבא בתרא, גיטין
1Jeremie Bellaicheביצה
2Jonathan Benzecryכריתות, ביכורים
1jonathan touitouנדרים
1Levi raskinנידה
2Lionel Dadounערכין, תמורה
4Lionel Perezקינים, מעילה, מידות, תמיד
1Yoseph sellemזבים
2Mr Ohayon Mosheדמאי, בבא קמא
1Nadav Sandroussyמועד קטן
1Nathan Benitahתרומות
1Olivier Banonסוטה
1Raphael Sebbagכתובות
3RAV Shmuel mellulמנחות, בבא מציעא, חולין
1Rav Yehuda Benolielעוקצים
1Samuel Moyalמגילה
1shaoul ohnonaנזיר
1Sharon Kadocheיומא
5Shlomo Ohayonפרה, כלים, נגעים, מכשירין, אהלות
1Shlomo Sebagסנהדרין
2Yaacov Cohen ( mtl )הוריות, אבות
1Yonatane Dahanמכות
1Yosef Delouyaעירובין
1Nahoum israelסוכה
1Yosef rahminתענית
1Yosef Robinsonכלאיים
      40 אנשים נרשמו ל 64 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.