למד לHaRav Yossef Avraham Ben Chana (Rabbi Yousso Cohen from Malaga Spain)
שלושים / יארצייט

Hello everyone

Please take a moment to sign up

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 30 Heshvan 5783 (Thursday, November 24, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2amramזבים, עוקצים
2Avraham Cohenדמאי, עבודה זרה
5David Ohayonמעשרות, ערלה, שביעית, מעשר שני, פיאה
1Gad Abikhzerכלאיים
2gamlielמכות, נדרים
1gershonתמיד
1refaelנידה
19Jason Ohayonערכין, פרה, תרומות, כריתות, מכשירין, סנהדרין, מידות, מנחות, כלים, בכורות, נגעים, תמורה, טהרות, בבא בתרא, מעילה, עדויות, קינים, חולין, אהלות
1davidטבול יום
1moyalגיטין
4Max Nahonביצה, מועד קטן, חלה, ראש השנה
2Messod Azoulayכתובות, יבמות
3Rabbi Moshe Nahonביכורים, מגילה, תענית
1R yitzhak rubinaשבת
1R. HAIM BAR SHESHETשקלים
1Simon Abadiידיים
2Yaacob Aנזיר, סוטה
4Yaacov Cohen mtlיומא, הוריות, ברכות, אבות
1Yaacov Cohen ( mtl )מקוואות
1Yaakov Cohenקידושין
1Yechezkel Derenסוכה
3Yonah Kafashשבועות, חגיגה, זבחים
1Arieh dielבבא מציעא
1Ely hekmatiבבא קמא
1Eitan Azizעירובין
1Yossef ouaknineפסחים
      26 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.