למד למלכה חנה גייטל בת ישראל דב (Marilyn Naiman Kohn)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 20 Heshvan 5783 (Monday, November 14, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.9%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Jonathan Goldbergחלה, ערלה
1Aaron Frazerכריתות
1akiva goodmanראש השנה
1Alex Flyaxשבת
1Alexander Flyaxמנחות
1Susann Codish & Alex Flyaxמנחות
1Allen Ishakisמגילה
1Ari and Shirli Gotlibשבועות
1Ariella and Mikey skoczylasקידושין
1Asher Goldbergברכות
1Avi Benesonנזיר
1Tzviפיאה
1Binyamin Kaplanביצה
1Courtney Kotlickyבבא בתרא
1Daniel Kahnשביעית
1David Ellenbogenמכות
1Elan Sassoonכתובות
1Elana Lubinבבא קמא
1Eli Goldbergסוכה
1Eliyahu Reiterתרומות
1Esti Straussבבא מציעא
1Gabiתענית
1Henry Goldbergעבודה זרה
1Jay Novetskyאבות
1Jessica and josh Faberעדויות
1Joseph H. Selesnyגיטין
2Marganit Weinbergדמאי, ביכורים
1Miriam Epsteinמעילה
1Moshe Gottesfeldיומא
2Nathan Gonikמועד קטן, חגיגה
3No'a bat Miriקינים, חולין, נדרים
1Penina Fortaשקלים
1Rachel Kohnסוטה
1Samהוריות
1Sean Littmanיבמות
1Seth Jacobsonערכין
1Shlomo Engelsonסנהדרין
1Simcha Waitעירובין
1Violet Battat & Shlomo Boltsזבחים
1Yael and David Rubinsteinבכורות
2Yaron Jacobovitsתמיד, תמורה
2Yitzchak Friedmanמידות, מעשר שני
2Yonah Sturmwindכלאיים, מעשרות
1Yoni Miodownikפסחים
      44 אנשים נרשמו ל 52 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.