למד לZev Ben Shaul (Willy Nerenberg)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 28 Sivan 5782 (Monday, June 27, 2022) שקיעה.

משנה סיום הוא 61.9% נרשם
(39/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) √חלה (4)
ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) נדרים (11)
√נזיר (9) סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) √מעילה (6) תמיד (7)
√מידות (5) קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) זבים (5)
√טבול יום (4) ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aryeh Pincusעדויות
1Avromy Rosenwasserטבול יום
1Chaim Rosenwasserסוכה
1Chaim T. Braunמועד קטן
1Grotskyשבועות
1Karen Frohlichתענית
2Levi Klitenickביכורים, עוקצים
1Elimelech Klitenickבבא בתרא
2Micha Goldbergחלה, ברכות
1Aryeh Klahrבבא קמא
2Osher Klahrכתובות, נזיר
1Asher Pilchickגיטין
1Itai Goldbergיומא
1Shmuel Braunראש השנה
1Yitzchok Rosenwasserביצה
1Shmuely Rosenwasserנידה
1Yehuda Braunחגיגה
1Yitzchok Klitenickמגילה
1Yossi Klitenickשבת
1Moshe Wolfvovitchבבא מציעא
1Sam Grotskyמכות
1Tehila Grotskyאבות
2Matan Grotskyקידושין, עבודה זרה
1Pinchus Klitenickסנהדרין
1Ira Grotskyהוריות
1Yossi Schickיבמות
4Baruch Orenbuchנגעים, מקוואות, כלים, מכשירין
2ברוך אורנבךפרה, טהרות
1יעקב פרויליךמידות
2ישראל וואלפיןזבחים, מעילה
      30 אנשים נרשמו ל 39 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.