למד ללאה בת פסיה ויעקב (Leah Meyer)
שלושים / יארצייט

Thank you for honouring our mother and learning in her memory.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 27 Iyyar 5782 (Saturday, May 28, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.1%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Alonבבא בתרא
1Amir Rotעדויות
1Ari Schlakmanטבול יום
1Ariel Koschitzkyקינים
1Aviva Wapnerבכורות
1Bentzi Shorנידה
1Yoni Gelbandפרה
1Atara Kelmanחולין
1David Kupietzkyנזיר
1Allen Heberסוטה
1Eitan Avinerתענית
1Elan Mazerעירובין
1Eliana Meyerפסחים
3Gefenנגעים, דמאי, מקוואות
1Gerald Greenbergכריתות
1Gidonתרומות
1Gidon and Lotemביכורים
1heshy sturmחגיגה
2irving isakowמידות, תמיד
1jeff shumacherשקלים
1Jon Eltesביצה
1Jonathan Koschitzkyמעילה
1Kadyn Gottesmanערכין
1Miriam Rטהרות
1Mordechai Torczynerמעשרות
1Naftali Winterיומא
1Rabbi Neil Applebaumכלים
1Rebecca H.אהלות
1Reuven Cohenתמורה
1Sam Meyerפסחים
1Sam Stochinskyחלה
1Sarena and Gadברכות
1Seth Grauerכתובות
1Seth Greenspanזבים
2Shachar and Eladמועד קטן, סוכה
1shaul feldmanשביעית
1Sheldon Pickholzמנחות
1Talya meyerמגילה
1אביעד פרודמןיבמות
1פנחס?ערלה
1Yael and Sammyמעשר שני
2YDMעוקצים, סנהדרין
1Yehuda Mannשביעית
1Yisrael Cohenקידושין
1Ydmפיאה
1Rav Carmelזבחים
1Yossi Salmonכלאיים
1zeev schwartzראש השנה
1Yair Sturmמכשירין
1Zev Sternthalנדרים
1Zev Stochinskyגיטין
2קשת מאירעבודה זרה, מכות
1דודאבות
1הללבבא מציעא
1מנחם סגלשבת
2יהודההוריות, בבא קמא
1ניר קידיים
1רחמים תמםשבועות
      58 אנשים נרשמו ל 65 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.