למד לEsther Bat Yehuda (Savta Esther Tatelbaum)
שלושים / יארצייט

לעילוי נשמת הרבנית אסתר בת יהודה ם

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 9 Adar I 5782 (Thursday, February 10, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2יוסףעדויות, סוכה
1Alex Ben Ariehהוריות
2Asher Tatelbaumשבועות, עירובין
1Asherכלים
8ASHER TATELBAUMכלאיים, ערכין, מכשירין, נזיר, פיאה, שביעית, מעילה, זבים
8Avraham Kranczerנגעים, חולין, טהרות, אהלות, מנחות, פרה, זבחים, נידה
2MENASHE BETZALELחגיגה, מועד קטן
2Boruch Tatelbaumערלה, פסחים
1Yaakov stangerבכורות
1Mordechaiשבת
1מרדכי יעקב טייטלבויםטבול יום
5Motty Getterתרומות, סנהדרין, דמאי, ביצה, גיטין
2Nachy Getterעוקצים, ידיים
1Yitzy Getterבבא קמא
1Srulie Getterיומא
2Usher antschil kranczerמעשר שני, ביכורים
3Yehuda Tatelbaumכתובות, יבמות, נדרים
3Yehoshua Tatelbaumתמיד, קינים, מידות
1Yehudah M. Tatelbaumחלה
2Chaim Tatelbaumבבא בתרא, בבא מציעא
2zevi lopianskyכריתות, תמורה
1אחיה דמליךמעשרות
1מסומגילה
1דניאל דרדקברכות
1יק מנקוביץראש השנה
1בנימין דיסיןשקלים
1איתן וייסמקוואות
1חיים צבי דיסיןעבודה זרה
2מאיר ישראל טייטלבויםקידושין, אבות
1מרדכי יעקב קראנצערתענית
1נעם נאמןמכות
1קובי אייזןסוטה
      32 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.