למד לצבי בן יעקב משה (Harry Aftel (Tzvi Ben Yaakov Moshe))
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 10 Adar I 5782 (Friday, February 11, 2022) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.5%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
I completed Arachin
Elie Silverberg, 1 month ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Adeenaמגילה
2Ahuva Aftelקינים, שביעית
1Ari Zivotofskyתמיד
1Avrahamביצה
1Avrom Suslovichטהרות
2Benyamin Cahanשבת, ברכות
1Brian Thauחגיגה
1Daniel cahanדמאי
1David Marwickעבודה זרה
1David Rothnerמעשרות
1Davidi Benscherמנחות
1elie silverbergערכין
1Elyssa Aftel and Debbie sladowskyסוכה
1Elyssa and Debbieמעילה
3ליכטמןאהלות, כלים, נגעים
1Ezra Newmanמידות
1Hillel Scheinfeldחולין
5Jeffrey Aftelשבועות, עוקצים, בבא בתרא, עדויות, בבא קמא
1Joel Goldbergסנהדרין
1Max Rudmannמועד קטן
1Mitch Benuckתמורה
2Moshe Gottliebכריתות, גיטין
1Moshe Shieldsעירובין
1nachiבבא מציעא
2Noamיבמות, נדרים
2Rene Isserמעשר שני
1Roy & Marty Spiewakקידושין
1Russell J Kwiatסוטה
1Shaul Sladowskyהוריות
1Simeon Lebowitzפרה
1Steve jacobsזבחים
1Steve Kamilarכלאיים
1Uri Katzמכות
1Yakira Marcusיומא
1Yossi Bienenstockפיאה
1Zvi Wolickiבכורות
2Sheviפסחים, תענית
1הדסה אפטעלראש השנה
1הודיה פולונסקימקוואות
3י.א.לחלה, ביכורים, ערלה
2יונתןכתובות, נזיר
1ספיתרומות
6עקיבא אפטעלאבות, נידה, זבים, ידיים, מכשירין, טבול יום
1שרה צוקר לוינסקישקלים
      44 אנשים נרשמו ל 64 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.