למד לחיים מרדכי בן שלמה זלמן (מוטי הבלין)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 24 Iyyar 5776 (Wednesday, June 01, 2016) שקיעה.
3 סיומים

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(107.9%)
(1 הרשמה מלאה + 5 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

3 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aharon Israeliבבא בתרא
1הודיהמגילה
1שילה נחמןתמיד
1Ohadבבא מציעא
2Shlomo Havlinתמורה, חולין
1הראל בן שושןמעשר שני
1אליסף שורץאבות
1אורלןזבחים
1הרב ורדאהלות
1איתן שורץפרה
1אודי שורץמעשרות
13אלחנןמכות, תענית, עדויות, נדרים, הוריות, גיטין, סנהדרין, שבועות, כתובות, עבודה זרה, נזיר, מנחות, קידושין
1אליסף לויןבבא קמא
1אלעדחגיגה
1אסף יוסף ישראליביכורים
1אריאלבכורות
1דב רבינוביץסוטה
1דוד גונןקינים
2דוד קסטנוביץערלה, כלאיים
1דנישבת
2חנוךיבמות, עירובין
4ידידיה עמעילה, ערכין
3יהודה שקלארביצה, שקלים, מועד קטן
1יונתן הבלין+ אמיתי שפיצרפסחים
5גילעדמכשירין, טבול יום, עוקצים, זבים, ידיים
1ישעיהו ישימידות
4ליאבתרומות, דמאי, נגעים, חלה
1ליעדפיאה
1חילומקוואות
1מיקי נבנצליומא
1מנחם הבליןשביעית
1Maayan Naamanראש השנה
1מעין נעמן רנדראש השנה
1נועם ויצמןסוכה
1ניצן ברגרנידה
1עידןכריתות
2עמיחי פרייכלים, טהרות
1רועי הבליןברכות
2תמיר וינטראובערכין
      39 אנשים נרשמו ל 68 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.