למד לאסתר בת דב ולאה (Esther Friedman)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 30 Kislev 5783 (Saturday, December 24, 2022) שקיעה.

2 הערות

משנה סיום הוא 58.7% נרשם
(37/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
√נזיר (9) סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
√עדויות (8) עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
נידה (10) √מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

2 הערות
How can I erase a choice?
Hanna Friedman, 21 weeks ago
How can I erase a choice?
Hanna Friedman, 21 weeks ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Avi Friedmanברכות
1ברל בסיןתמורה
1Berl and Robחלה
3Dani Ellenbogenתרומות, מעשר שני, מעשרות
1David Ellenbogenביצה
2Shayna and Naftaliיומא, מגילה
1Esther Naftali and Shaynaמועד קטן
1Hanna Friedmanהוריות
2Hyim Bessinתמיד, ביכורים
2Moss Ellenbogenדמאי, פסחים
13Orri Friedman & Friendsזבחים, בבא קמא, פיאה, ערלה, סוכה, קידושין, יבמות, מכשירין, כלאיים, שביעית, עדויות, גיטין, ראש השנה
5Tuvia Shalev Nehara and Hillelמקוואות, חגיגה, אבות, תענית, סנהדרין
2Yakov Ellenbogenשבת, מכות
1דב פרידמןנזיר
1שריתשקלים
      15 אנשים נרשמו ל 37 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.