למד לחיים בן יהושוע וינר (Haim Wiener )
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 29 Tevet 5782 (Sunday, January 02, 2022) שקיעה.

משנה סיום הוא 25.3% נרשם
(16/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
√ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) √יומא (8) סוכה (5)
√ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) √נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) √גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) √אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
3albie rosenhausמגילה, מקוואות, מידות
1Anonymousקינים
1Jonathan Schulderביצה
2Lior Zichelגיטין, נדרים
4Marc Temerliesחגיגה, יומא, מועד קטן, עוקצים
1Michael Markבבא מציעא
1Noam Hershtikברכות
1Avior Lifshitzאבות
2שרגא הרשטיקערלה, זבחים
      9 אנשים נרשמו ל 16 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.