למד לRivka Bat Aviva
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Shevat 5782 (Monday, January 03, 2022) שקיעה.

משנה סיום הוא 53.9% נרשם
(34/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Mickaël Touatiזבחים
1Chimon Lasryפסחים
1Nahoum Pinsonסוטה
4Binyamin Halimiמגילה, חגיגה, מועד קטן, חולין
1Mickaël Safranיומא
1Israel Touatiמקוואות
1Samuel Gabbaiקידושין
2Tsemah Narboniביצה, סוכה
1Mickaël Gabbaiבבא מציעא
1Moshé Sebbagיומא
2Chneor Choltתענית, ראש השנה
1David Laloumפיאה
1Mendel Benelbazeמכות
1Yona Gabisonעירובין
1Levy Golbergנדרים
2Eliaou Chemtovשבת, ברכות
2Rav Rahamim Halimiמנחות, כתובות
1Aaron Benelbazeשקלים
1Menahem Mendel Mimounגיטין
1Rav Forstבבא קמא
1Acher Touitouבבא בתרא
1Yirmiyaouשביעית
1Levi Dahanמידות
1Yossi Attalאבות
1Porhel yaakovערלה
1yehielיבמות
2Yehouda Gabayאבות, עבודה זרה
1yehouda madarנידה
      28 אנשים נרשמו ל 36 מסכתות   יצוא

 

 

Français |עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.