למד לשמחה בונם בן ירחמיאל (Rabbi Dr. Simcha Bunim (Sanford) Parsons)
שלושים / יארצייט

Hello everyone,

Our goal is to finish שישה סדרי משנה by י"ט טבת which is the afternoon of December 23rd. The siyum will be taking place at the Shloshim on December 23rd in the evening.

Zaidy was the embodiment of limud Torah. Always asking his grandchildren to tell him a piece of Torah. Please help us learn in his zechus!

Thank you all for making this possible.

May we be able to uplift the Neshama to the highest of the highs!


להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 19 Tevet 5782 (Thursday, December 23, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 92% נרשם
(58/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) נגעים (14)
√פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aryeh Tempelmanמנחות
1Avi Morellערלה
19Takenבבא בתרא, דמאי, טבול יום, מעשרות, עירובין, פיאה, תמורה, מידות, שביעית, ידיים, שבת, כלים, פרה, זבים, עדויות, ערכין, אהלות, מקוואות, בכורות
1Nachy Parsonsיבמות
1Eitan Morellבבא קמא
1Eli Schermanמעילה
1Levi Tempelmanמגילה
1Eisemannתרומות
3שמעון טמפלמןבבא מציעא, ביצה, ביכורים
2זאב שרמןקינים, הוריות
1אבי טמפלמןראש השנה
1Shmueli Simpserמכות
1Aaron Bursztynברכות
3Nosson Bursztynמועד קטן, קידושין, חגיגה
1Noam Freedmanאבות
1צבי דינקעלספסחים
2ירחמיאל פרסנסכתובות, סנהדרין
1יוסף פרסנסזבחים
3Shlomo Simpserיומא, תמיד, סוכה
1אלי מורלעוקצים
1זאב באלדתענית
1Berel Simpserעבודה זרה
1חנוך פרסנסשקלים
1Moshe Tempelmanגיטין
1Benzion Zachaiכריתות
1Yitz Normanנזיר
1Yosef Berzonמעשר שני
1Shmuel Berzonנדרים
1Tzvi Berzonשבועות
1Yosef Parsonsסוטה
2שחר מורלחולין, חלה
      31 אנשים נרשמו ל 58 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.