למד ל ג'וליאט יהודית בת מוריס משה (Juliette Yehudit bat Moshe Maurice)
שלושים / יארצייט

תאריך השלושים: יום שלישי כד' טבת, 28 בדצמבר ( 27 בדצמבר בערב) למניינם

La date des shloshim: Mardi 24 Tevet, 28 decembre (27 decembre au soir)


להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 24 Tevet 5782 (Tuesday, December 28, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Aaron (byחלה, מעשרות
10Rachamimתמורה, מעילה, נזיר, מנחות, בכורות, כריתות, יבמות, תמיד, שבועות, חולין
2Alexמועד קטן, מגילה
3Dinaזבים, ביצה, ראש השנה
1USבבא בתרא
1Famille CHODEDAפרה
1Allan SCHREIBERטהרות
1Allan martinכלים
2Avrech L.ברכות, כתובות
1Aaron LEVYקידושין
1Didier Berdahשקלים
1Eithanסוטה
1Eric Amielסנהדרין
1Mottiשביעית
1David REISSנדרים
1Simonביכורים
1Nachumעירובין
1Avrech Anonymousערלה
2רחמים ואביהואנגעים, אהלות
1Raphael Levyהוריות
2אברהם בן חמומקוואות, נידה
1Simon Leviדמאי
1Yoni Hollanderעדויות
1yossef blochטבול יום
1אוסנת בן חמושבת
1אייל שליןעבודה זרה
4אילנה מרמורתענית, יומא, בבא מציעא, פסחים
1Eliezerפיאה
1אריאל סיזלמכשירין
1אריאל רוטנברגידיים
1יאיר ומתניהבבא קמא
1אריאל שליןגיטין
1בני ומיכל פלנזרזבחים
2דוד ונעמי זנומכות, תרומות
1חביבחגיגה
1יונתן ריכרדסוןמידות
1ירון פרץאבות
1מתןערכין
1עמית שגיבקינים
1רחלסוכה
1רמי סדןעוקצים
1שושנה רבקה רוביןכלאיים
1שלמה סגלמעשר שני
      43 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.