למד לר' שלמה בן ר' יצחק הכהן ז"ל (Mr Stephen Kirsch)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Tevet 5782 (Saturday, December 25, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 98.4% נרשם
(62/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ari Oppenheimerעירובין
1Gedalya Marksסנהדרין
1Avi Marksתרומות
2Avromi Kirsch Meir Kirschפסחים, ביצה
5Avrumi Lichtigערלה, דמאי, חלה, כלאיים, מעשרות
1Motti bakstחגיגה
1Ari Bakstיומא
1Zvi Schleiderברכות
2Moshe Chissickבבא מציעא, סוטה
2Reb Menachem Schleiderשבת, פיאה
1Reb Aharon Bakstביכורים
1Yehuda Bakstבבא בתרא
1Reb Nukki Chissickמכות
1Dovi Bakstראש השנה
1Chaim Marksבבא קמא
3Rabbi Dov Oppenheimerמידות, תמיד, קינים
1Dovi Galinskyעבודה זרה
3eliyohu copelandחולין, שביעית, עדויות
1Yehuda copelandתענית
1Henry Kellerמעילה
2Meir Simcha Kirschקידושין, גיטין
2moshe kirschשבועות, אבות
1Shaya Aronovitzנזיר
1Shimon Galinskyמעשר שני
1Shmuel Oppenheimerכתובות
1Shmuli Marksמועד קטן
2יהודה קירשיבמות, נדרים
2יצחק קפקהעוקצים, נגעים
1Yehuda Aronovitzמגילה
1Harav Yaakov Aronovitzטהרות
1יוחנן קפקהנידה
5יונתן קירשכלים, ידיים, זבים, טבול יום, מכשירין
6אליעזר קירשערכין, בכורות, מנחות, תמורה, כריתות, זבחים
2יוסי קירששקלים, הוריות
1נעם קירשמקוואות
1חיים קפקהסוכה
1Yitzi Fisherאהלות
      37 אנשים נרשמו ל 62 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.