למד לר' שלמה בן ר' יצחק הכהן ז"ל (Mr Stephen Kirsch)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Tevet 5782 (Saturday, December 25, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 98.4% נרשם
(62/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Gedalya Marksסנהדרין
1Ari Oppenheimerעירובין
1Avi Marksתרומות
2Avromi Kirsch Meir Kirschביצה, פסחים
1Zvi Schleiderברכות
2Moshe Chissickבבא מציעא, סוטה
5Avrumi Lichtigדמאי, חלה, מעשרות, כלאיים, ערלה
2Reb Menachem Schleiderשבת, פיאה
1Yehuda Bakstבבא בתרא
1Reb Aharon Bakstביכורים
1Reb Nukki Chissickמכות
1Dovi Bakstראש השנה
1Motti bakstחגיגה
1Ari Bakstיומא
1Chaim Marksבבא קמא
3Rabbi Dov Oppenheimerמידות, תמיד, קינים
1Dovi Galinskyעבודה זרה
3eliyohu copelandשביעית, עדויות, חולין
1Yehuda copelandתענית
1Henry Kellerמעילה
2Meir Simcha Kirschקידושין, גיטין
2moshe kirschאבות, שבועות
1Shaya Aronovitzנזיר
1Shimon Galinskyמעשר שני
1Shmuel Oppenheimerכתובות
1Shmuli Marksמועד קטן
2יהודה קירשיבמות, נדרים
2יצחק קפקהעוקצים, נגעים
1Harav Yaakov Aronovitzטהרות
1Yehuda Aronovitzמגילה
1יוחנן קפקהנידה
1Yitzi Fisherאהלות
1חיים קפקהסוכה
5יונתן קירשזבים, טבול יום, מכשירין, ידיים, כלים
1נעם קירשמקוואות
6אליעזר קירשמנחות, תמורה, כריתות, זבחים, ערכין, בכורות
2יוסי קירששקלים, הוריות
      37 אנשים נרשמו ל 62 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.