למד לEliyahu Tzvi Ben Zev Volf (Elias Friedman)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 5 Av 5775 (Tuesday, July 21, 2015) שקיעה.

משנה סיום הוא 66.6% נרשם
(42/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) √שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Abbé Dienstagמעשר שני
1Asher Tabakמכות
1Avi brandelמידות
1Avi Eisenmanתמורה
1azi gendelmanנדרים
1Barry Siegelשקלים
1Baruch Goreנידה
1Daniel Friedmanברכות
1Daniel Himberזבחים
1Elliot Weiselbergבבא קמא
1Fischel farkasמקוואות
1Harold Rosengartenקידושין
1Harold Saltzmanתמיד
1Jeremy Tabakפסחים
1Jonny Gordonעבודה זרה
1Joseph Etraעירובין
1Joshua Dublinבבא מציעא
1Meir Belshראש השנה
1Michael Eleffסנהדרין
1Moishe Sosowskyכתובות
1Moshe Radinskyכריתות
1Naftali Polachekמגילה
1Rabbi Bin Nunשבועות
1David Radinskyיומא
1Barbara Radinskyשביעית
1Ricky Eisenbergסוטה
1Robert Levinsonעוקצים
1Scott Wagmanהוריות
1M. Cohenנזיר
2Shmuel Belshביכורים, ביצה
1Shmuel Orenיבמות
1Steven Frankelאבות
1Yehuda Bergerחלה
2Yehuda friedmanמועד קטן, תענית
1Yitz Belshסוכה
1Yitzie Werblowskyטהרות
2Yossi Kraחגיגה, שבת
1Yotav Eliachערלה
1Zvi Bergerבבא בתרא
      39 אנשים נרשמו ל 42 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.