למד לDevorah Bas Ephraim (Deborah Wellman)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 14 Heshvan 5782 (Wednesday, October 20, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1A Galפיאה
1Akiva goldbergerיבמות
1Akiva Jבבא בתרא
1Allen Welmanזבחים
3Armandoתענית, מועד קטן, ראש השנה
1Asher Jבבא קמא
1Fully Jשבועות
1Yonah Carreyעדויות
1Avi liebermanמגילה
1Avi Ornerסנהדרין
1Baruch Zaltzmanדמאי
1Benny Traurigמקוואות
1Bobby Silbersteinזבים
1Brian Lipsonתרומות
1Byron Shoreיומא
1Chaim Shainhouseידיים
1Meir Malerערלה
1Daniel Roozקידושין
1Dudi Malerנזיר
1Eitan Avinerביצה
1Harry Marmerמעשרות
1irwin diamondתמורה
1irving david isakowמידות
2Jacob Hermanעוקצים, אהלות
1Joseph Zeifmanטבול יום
1jeff shumacherביכורים
1Jerry faivishחלה
1Joel E. Tencerסוטה
1Koby Welmanעבודה זרה
6Maler Familyשביעית, שקלים, מנחות, עירובין, נדרים, חולין
1Michael Soneמכות
1MONTE TATORשבת
2Moshe Kopstickכריתות, מעילה
1Naftali Winterמכשירין
1Nathan Kirshהוריות
1Neil Hahnפרה
1Rami Wellmanסוכה
1Shaul Harrisגיטין
1Shmuel / Dov Zimmermanכלאיים
1Stewart Lesserפסחים
7Takenכתובות, ערכין, נגעים, נידה, בכורות, כלים, טהרות
2Yaakobקינים, חגיגה
1Yonah Blumenthalאבות
1Yoni Hermanמעשר שני
1Yosef Kasleברכות
1YZתמיד
1Zev Stochinskyבבא מציעא
      47 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.