למד להרב רפאל יעקב בן בנימין אלכסנדר זושא (Rav Yaakov Blugrond)
שלושים / יארצייט

U

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 5 Heshvan 5782 (Monday, October 11, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
3Abraham Floransמעשר שני, מעשרות, ערלה
1Aharon Adlerשבועות
2Akiva Wagschalגיטין, כתובות
6בלוימנחות, מכשירין, תרומות, קינים, זבים, אהלות
1Asaf Paranבבא קמא
1Avi Gחלה
1Avi Rosenbluthסנהדרין
1Avreimi Mestrizדמאי
2Beni bloygrundידיים, טבול יום
1Binyamin Blugrondברכות
3Chaim Portalשבת, עוקצים, סוכה
2Chananyaעבודה זרה, כלים
2Dan the manערכין, מעילה
1ELI POLLOCKבבא בתרא
1Ephraim Dubovickהוריות
1Jeremy Staimanראש השנה
1David yomמועד קטן
1Loren Spigelmanזבחים
1Menachem Schoenesתמורה
1Menachem Zehnwirthמידות
5Mikeקידושין, אבות, שביעית, טהרות, מכות
1Mordyנגעים
2Mitch Rudyביצה, פרה
1Yitzchok Montalפסחים
1Michael N Edingerכריתות
1Pesach Chaplerמגילה
1Raphael Portalמקוואות
1Daniel Blendisחולין
1Raphael portalיומא
1Richard Levineעירובין
1Ronnie Danielנידה
1Shloime Grunhutבכורות
1Uriבבא מציעא
1Yehuda Rudyתענית
1Ezra Rudyביכורים
3Yitzchak Zakנדרים, סוטה, נזיר
1Yoniעדויות
2Yossi Portalחגיגה, תמיד
2zchariah rakhshaפיאה, כלאיים
1הרב אברהם בלויגרונדשקלים
1Yehuda Dubovickיבמות
      41 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.