למד לRudah Bas Yaakov (Mrs Levine)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Tammuz 5775 (Thursday, June 25, 2015) שקיעה.

1 הערה

משנה סיום הוא 96.8% נרשם
(61/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
I think the correct name is Rus bas Yaakov.
Sholom Volk, 10 months ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1albert benallounערכין
1Ari Hollanderכריתות
1barry hertzכלאיים
33takenתענית, מכות, עירובין, סוטה, מועד קטן, עדויות, קידושין, שקלים, אבות, חלה, בבא מציעא, סוכה, זבחים, כתובות, ראש השנה, סנהדרין, שבת, נזיר, מגילה, שבועות, פסחים, גיטין, חגיגה, עבודה זרה, ברכות, בבא קמא, יומא, הוריות, יבמות, ביצה, בבא בתרא, ידיים, נדרים
1chaim zwebnerמידות
1Jack Levineעוקצים
1jlדמאי
1JONATHAN LEVENEזבים
1kehilas maalot dafnaאהלות
1michael lefkowitzנידה
1Milton Ottensoserמעשרות
1Moshe Matzשביעית
1nisson friedmanמכשירין
1Noach Peledערלה
3Phil Marcuמנחות, טהרות, בכורות
1Shaya Shepsמעילה
2Sheldon Salcmanתרומות, תמיד
1Shmuel Bloomפיאה
1Sholom Volkמקוואות
2Takenטבול יום, תמורה
1Tzvi Neuhausפרה
1William Elbogenמעשר שני
1Yakov Horowitzביכורים
1yisroel gastfreundנגעים
1Yoshua Heimlichקינים
      25 אנשים נרשמו ל 61 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.