למד לChaika Bat Raizel (Irene Bier)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 20 Tishri 5782 (Sunday, September 26, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 58.7% נרשם
(37/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) מכשירין (6) √זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aaron Malavskyנידה
2Anonymousגיטין, עבודה זרה
1Ari levitanביכורים
1Aryeh Mehlפיאה
2Benjamin Indykקינים, מעילה
1Binyomin Statfeldכתובות
2Chaim Silvermanמקוואות, זבים
1David Chernaקידושין
1David Mehlבבא קמא
1Danielמעשרות
1Donny Furerחלה
6Eitan chasmanמגילה, תמיד, ברכות, תענית, חגיגה, ראש השנה
1Jack Beckerסוטה
1Michael Luxenbergיומא
1Michal Ezraאבות
3Moshe Pinchasעירובין, שבת, פסחים
1Nachum Amselעוקצים
3Paul Bierערלה, מעשר שני, שקלים
2Ronnie Malavskyהוריות, עדויות
1Steven Weissסנהדרין
1Yitzy & Avraham Friedmanסוכה
1Yoni Zakutinskyמועד קטן
1YDSמכות
1Zev Eliasביצה
      24 אנשים נרשמו ל 37 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.