למד לדוד אליעזר בן משה יעקב (Rabbi David Beitler)
שלושים / יארצייט

Mishnayot לעילוי נשמת הרב דוד אליעזר בן משה יעקב ז"ל

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 10 Tishri 5782 (Thursday, September 16, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Benjy Davidmanזבים
1andrew dubeתרומות
1Adam Jakubowitz / Moshe Bodnerאהלות
1Benjy Kramerטהרות
1Daniel Gerberבכורות
1Daniel Pomperנדרים
1David Karfunkelמכשירין
1David Roznerמעשרות
1Eli Karfunkelפרה
1Eli Renovידיים
3Gary Beitlerערכין, שביעית, כלאיים
1Harry Rothenbergחולין
1Ira Schechterנזיר
1Judah Katzעוקצים
1Meir kranzlerיבמות
1Avrahamכתובות
1David Hirschelפיאה
2Yosef Bronfeldמנחות, זבחים
1Joshua Wolfסוכה
1Ben Skydellגיטין
1Charlie Mishaanחלה
1Jon Gellisכריתות
1Moshe Bodnerראש השנה
1Julian Sternbergבבא קמא
1Adam jakubowitzביכורים
1Andrew Borgenמידות
1Justin Lמגילה
1Michael Bauskמקוואות
1MJ Schechterמכות
1David Sparפסחים
1David Weinstockחגיגה
1N Goldbergברכות
1Elliot Weiselbergכלים
1Shlomo Leibtagבבא בתרא
1Yan Danielיומא
1Yoni Henner and Benjie Hennerסוטה
1Elie Mishaanמעשר שני
1Harry Spar / David Sparתמורה
1Shawn Roביצה
1Joseph Lichterסנהדרין
1Jonny Danielקידושין
1Paul Reizערלה
1Glenn Zuckתמיד
1Ari Pearlתענית
1Harry Sparנגעים
1Josh Hagageבבא מציעא
1R' Dovid Goldbergשבועות
1Eli Donowitzשבת
1Rob Levinsonמועד קטן
1Eric Sternbergקינים
1Chaikel Schwimmerאבות
1Shlomo Feltmanשקלים
1Michael Grushkoטבול יום
1Dovid Simonעדויות
1Saul Teplitskyדמאי
1Scott Garberהוריות
1Steve Windנידה
1Dovid Slavinעבודה זרה
1Uri Savaעירובין
1Yitzi Simonמעילה
      60 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.