למד לYaakov Gershon Ben Meir Zalman (Jacob Muskat)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 12 Tishri 5782 (Saturday, September 18, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Daniel Gottesmanמכשירין
1Adir Pinchotסנהדרין
1Ahava Muskatברכות
1Aidin Yazdiאבות
1Ari Blumofeבבא מציעא
1Aaron Schwartzבכורות
1Aryeh Merzelפרה
1Benjamin Coplinסוטה
1Bracha Rutnerשבת
1Chaim Muskat Muskatמכות
1Daniel Feingoldתענית
1Daniel Muskatתרומות
1Daniel/Netanel Muskatבבא בתרא
1Daveed Rineסוכה
1Davida Goldsteinמועד קטן
1Dov Dubovickערכין
1Dovid Grossשקלים
1Dovid Kompelעדויות
1Dudie Frankelמעילה
1Elan Goldmanשבועות
1Ezra Muskatטהרות
5Israel Eckmanקינים, מעשר שני, מנחות, נזיר, ערלה
1Israel greenwaldהוריות
1Jeffrey Baruchראש השנה
1Jeffrey permanחולין
1Joe Carmenנגעים
1Jonathan Muskatשביעית
1Josh Schoenbergדמאי
1Kalman Worchכלאיים
1Leora Muskatיומא
1Marvin Rubensteinכריתות
1David Merzelקידושין
1Nitekman Mosheטבול יום
2Moshe Orenbuchתמיד, מידות
1Mosheביצה
1Neil Harrisעבודה זרה
1Nir Knollחלה
1Josh muskatאהלות
2Reuven Sternscheinידיים, מקוואות
1Rivka Bennunפיאה
1Shai Muskatבבא קמא
1Shimmy Atlasפסחים
1Shimon Muskatחגיגה
5Steven Ritholtzנידה, יבמות, זבחים, עירובין, כתובות
1Tom Bradyזבים
1Tzvi Bergerמגילה
1Jason Ihmכלים
1Yaakov Muskatתמורה
1Yechiel Goldreichביכורים
1Yehudah Papoffעוקצים
1Yitzchok Rapoportגיטין
1Yonahמעשרות
1Yosef Sharpנדרים
      53 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.