למד לChaya Jaleh Bat Agajan (chaya jaleh )
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 10 Av 5782 (Sunday, August 07, 2022) שקיעה.
2 סיומים

משנה סיום הוא 44.4% נרשם
(28/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) √שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) √מעילה (6) תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Rachman sאבות
1Arash shemtovפסחים
2Hooshangנדרים, גיטין
7Arashמועד קטן, מעילה, קידושין, מידות, ביכורים, חגיגה, שבת
1Joseph akhamהוריות
2Arman shemtovשקלים, כתובות
1Navid shemtovעירובין
2Farzadשביעית, ברכות
1Saman shemtovביצה
1David shemtovיומא
2Elishaמכות, ראש השנה
1Farhad Fakheriמקוואות
1Afshin Shemtovמגילה
1PGטהרות
1Parham Ghatanתענית
1Mosheמגילה
2Rayanקינים, ערלה
1Farzin Shemtovסוכה
      18 אנשים נרשמו ל 29 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.