למד לר' אלכסנדר בן ר' אברהם (Zaidy)
שלושים / יארצייט

Please be considrate of the younger boys

If you would like to take part of a masechta Please text Shuey 646-468-6205

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 29 Elul 5781 (Monday, September 06, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 58.7% נרשם
(37/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) √שביעית (10) תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) √סוטה (9) גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) √חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) √אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2aron schwartzmanזבים, מכשירין
1israel méir katsאהלות
2Meir Ben Asher weinrebמועד קטן, חגיגה
1Asher and Alexander Ben Asher weinrebתענית
1Menashe Weinrebברכות
1Moshe Mordechai Weinrebמעשרות
3yakov schwartzmanפיאה, מעשר שני, שביעית
2Nachi Schwartzmanביצה, מגילה
4Schwartzman Lakewoodערלה, קינים, חלה, ראש השנה
2Schwartzmanמעילה, בבא קמא
8Binyomin Ben yaakov weinrebזבחים, תמיד, יומא, סנהדרין, חולין, מידות, ביכורים, סוטה
3Sender Weinrebסוכה, עבודה זרה, קידושין
1Alexander and Moshe Tabakעירובין
1Aron tabakפסחים
1Alexander Katsבבא בתרא
1Dov Katsשקלים
3משפ' אשר שורצמןמקוואות, בבא מציעא, מכות
      17 אנשים נרשמו ל 37 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.