למד לEsther Bat Leah Linda (Estelle Hedaya )
שלושים / יארצייט

Please join us all in selecting a Mishnah to learn in memory of our girl - Estelle Hedaya. May her nishama have an Aliyah right near Hashem. We love you and miss you dearly.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 17 Elul 5781 (Wednesday, August 25, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 20.6% נרשם
(13/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) תענית (4)
√מגילה (4) מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) √אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Lisa Shremבבא מציעא
2Marco Pariente Cohenאהלות, חגיגה
1Sam E Cattanמגילה
1Eddie Shwekeyקידושין
1Dalia Abottאבות
1Aryeh Landauברכות
1Emily Labatonביצה
1Jack Cohenכלים
2VICKY COHENראש השנה, סוכה
2Victoria Suttonשבועות, יומא
      10 אנשים נרשמו ל 13 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.