למד לChana Riva Bas Dov Be'er (Rosanne Mintz)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 2 Elul 5781 (Tuesday, August 10, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
5David Lמעשר שני, קינים, סוטה, קידושין, חגיגה
1Akiva levineתרומות
2Amir Whiteסוכה, תענית
1Avi Nefoussiסנהדרין
1Aviel Rosenbergדמאי
1Isaac Eisenbergכתובות
6Binyomin Leib Weissידיים, שביעית, זבחים, כלאיים, עירובין, נזיר
1Danna Rosenbergמידות
1Misuchביכורים
1Menachem Mאהלות
1Eliיומא
1Aydel Kaufmanמכות
1Michael Reubenטהרות
2Mordyמגילה, מועד קטן
2Tal Zweckerהוריות, כלים
1Jon Kowalתמיד
1Nadavחלה
1Elisha Kaufmanגיטין
1Mipomשבת
1Daniel Rosenfieldבבא מציעא
1Bobby Rosenbergברכות
1Yonah Kaufmanפרה
1David lראש השנה
1Tal Zeckerאבות
1Eli Swiftעוקצים
1Zvi Rokeachכריתות
1Mikaפיאה
1Yehuda G.יבמות
1David Friedmanבכורות
1Yishai Shalom Reubenעבודה זרה
2Laibel Laymanנגעים, תמורה
2Levi Hנידה, מעשרות
1Mendy Kanofskyחולין
1Peretz Rubelשקלים
1Saul fastenמעילה
1Sharon Rosenbergטבול יום
1Shlomo Schreibmanבבא קמא
1Tzvi Raiceעדויות
1Y Reubenמכשירין
1Yair Reubenביצה
1Avinoam Reubenערלה
1Zach Sternשבועות
1Zev Kaplanמנחות
1Nathanielנדרים
1ינון כהןפסחים
1Ori Kornbluthבבא בתרא
1משה קלייענסמקוואות
1פייגי ראובןערכין
1Yishaiזבים
      49 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.