למד ללע״נ כבו״ק אבינו רוענו עטרת ראשנו אדוננו מורנו ורבינו רבי ישראל משה בן אדוננו מורנו ורבינו ר׳ אברהם יעקב זיע״א (The Sadigurer Rebbe ZTV”KL)
שלושים / יארצייט

לסיים עד יומא דהילולא - יום כ״א מנחם אב תשפ״א

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Av 5781 (Friday, July 30, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.7%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1aaron hillel deblingerפסחים
1Avi Werjukaמועד קטן
1בנימין הכהן מוזסביצה
1Chaim Moishe Feldmanהוריות
1דוד אנגלשטייןשבועות
1ח.י.גסוטה
1זאב טסלראהלות
2משה רוטסנהדרין, בבא מציעא
1שמחה בודןשבת
1י.ל. פיינערחולין
3הערשעל גאלפרטקידושין, גיטין, בבא קמא
1דוד פיינער \י.טסלריומא
2כבוד קדושת מרן אדמו"ר שליט"אמקוואות, עוקצים
2י.ח. פיינערטבול יום, ביכורים
1יואל קלופמאןמכות
1ברוך יצחק מלינגרשביעית
1משה יודא שלמה פרענקלראש השנה
1עקיבא הלוי קאהןנידה
1אהרן גילבערטמנחות
3אהרון יוסף שארפערפיאה, כלאיים, דמאי
1חיים צבי פרידמאן (א.פ.(בבא בתרא
1מנחם מאניס פרעגערנדרים
1י.ו. פיינערמידות
1א.י.ע. וויסעבודה זרה
1י.ש.רפרה
1צבי הכהן פוקסמכשירין
1דוד פיינערשקלים
1ב.ש.טידיים
1חיים צבי פריעדמאןסוכה
1חנני' יעקובוביץאבות
1יהושע זעליג רובינשטייןברכות
1אלי לייכטעגיבמות
1פנחס סמוסחגיגה
1י.י. שטרנליכטכריתות
1אהרן מרדכי יהודה גרינהוטתענית
1Jonny Wolfביכורים
1Menachem budeחלה
1Row-E Ganotכתובות
1Shmiel Feldmannמגילה
1Simchyתענית
1yehuda hellerטבול יום
2YSנזיר, זבים
11Levine. Shloime duner. Goldshmit. Unger. Bibinfeld. Shloimd Burher. Yossi Loundou . Srulh Rund. Bunbaher. Yosri Katsanstien. Ahתמורה, תמיד, כלים, זבחים, טהרות, ערכין, מעילה, קינים, עדויות, נגעים, בכורות
1Yanki Jakubowiczתרומות
1Yehuda Jakubowiczמעשר שני
1Yossi Liebermannערלה
2ש י ימעשרות, עירובין
      47 אנשים נרשמו ל 66 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.