למד ללע״נ כבו״ק אבינו רוענו עטרת ראשנו אדוננו מורנו ורבינו רבי ישראל משה בן אדוננו מורנו ורבינו ר׳ אברהם יעקב זיע״א (The Sadigurer Rebbe ZTV”KL)
שלושים / יארצייט

לסיים עד יומא דהילולא - יום כ״א מנחם אב תשפ״א

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Av 5781 (Friday, July 30, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.7%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1aaron hillel deblingerפסחים
1Avi Werjukaמועד קטן
1בנימין הכהן מוזסביצה
1Chaim Moishe Feldmanהוריות
1חנני' יעקובוביץאבות
1יהושע זעליג רובינשטייןברכות
1ב.ש.טידיים
1פנחס סמוסחגיגה
1אלי לייכטעגיבמות
1י.י. שטרנליכטכריתות
3אהרון יוסף שארפערדמאי, פיאה, כלאיים
1ח.י.גסוטה
1אהרן מרדכי יהודה גרינהוטתענית
1דוד אנגלשטייןשבועות
1זאב טסלראהלות
1שמחה בודןשבת
3הערשעל גאלפרטקידושין, גיטין, בבא קמא
2משה רוטסנהדרין, בבא מציעא
1י.ל. פיינערחולין
2כבוד קדושת מרן אדמו"ר שליט"אמקוואות, עוקצים
1דוד פיינער \י.טסלריומא
1יואל קלופמאןמכות
2י.ח. פיינערטבול יום, ביכורים
1עקיבא הלוי קאהןנידה
1משה יודא שלמה פרענקלראש השנה
1אהרן גילבערטמנחות
1ברוך יצחק מלינגרשביעית
1מנחם מאניס פרעגערנדרים
1חיים צבי פרידמאן (א.פ.(בבא בתרא
1י.ו. פיינערמידות
1א.י.ע. וויסעבודה זרה
1י.ש.רפרה
1דוד פיינערשקלים
1צבי הכהן פוקסמכשירין
1חיים צבי פריעדמאןסוכה
1Jonny Wolfביכורים
1Menachem budeחלה
1Row-E Ganotכתובות
1Shmiel Feldmannמגילה
1Simchyתענית
1yehuda hellerטבול יום
11Levine. Shloime duner. Goldshmit. Unger. Bibinfeld. Shloimd Burher. Yossi Loundou . Srulh Rund. Bunbaher. Yosri Katsanstien. Ahקינים, עדויות, נגעים, בכורות, תמורה, תמיד, כלים, זבחים, טהרות, ערכין, מעילה
2YSנזיר, זבים
1Yanki Jakubowiczתרומות
1Yehuda Jakubowiczמעשר שני
1Yossi Liebermannערלה
2ש י יעירובין, מעשרות
      47 אנשים נרשמו ל 66 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.