למד לחיים בן שמואל ובשא יוטא (Harry Prais - Chayim ben Shmuel & Basha Yuta)
שלושים / יארצייט

Please sign up to learn Mishnayot L'iluy Nishmat our father, grandfather and great-grandfather, Harry Prais.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 15 Av 5781 (Saturday, July 24, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.5%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
3.חגיגה, נידה, קידושין
1Ari Silbermannמקוואות
1Ayelet and Gilנגעים
1Ben Konיומא
1Benjamin Simmondsמעילה
1Benjy Caplanקינים
1Benjy levyחגיגה
1Brian whiteגיטין
3Daniel Jacobsסוכה, מגילה, ראש השנה
1Daniel, Hilary & Eliמועד קטן
1David Goldbergבבא קמא
1Diane Hillידיים
2Edward Delmanערלה, חלה
2Jeremy Hillסוטה, נזיר
2Jeremy Jacobsדמאי, עוקצים
1Jeremy Konזבחים
2Jonathan Hillכתובות, יבמות
1Jonathan Praisתמורה
1Jonny Moiseשביעית
1Joseph millerמנחות
1Josh Pineערכין
1Leib Hassellסנהדרין
1Leonard Jacobsבכורות
1Lesley and Barryמעשר שני
1Lynette Jacobsמכות
2Marc & Alanaטהרות, פיאה
1Maurice Jacobsפסחים
1Natty Jacobsחולין
1Max Praisאהלות
1Levi, Michael @ London KH KH Leviברכות
1Michael Matlinביצה
1Miri Freud-Kandelכריתות
1Mordechai Brakaתרומות
1Neil Josephבבא בתרא
1Norma and Stanleyפרה
1Paul Freudמידות
1Philippe Katzבבא מציעא
4Richard Praisעדויות, שבועות, הוריות, עבודה זרה
1Ron Altshulתענית
3Sam Praisטבול יום, זבים, מכשירין
2Simcha Fuldaמעשרות, כלאיים
2Simon Davidsonשבת, שקלים
2sonia praisאבות, ביכורים
1Sylvie Isaacsonנדרים
1Michael Praisעירובין
2פייווישתמיד, כלים
      46 אנשים נרשמו ל 64 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.