למד לMeisei Miron
שלושים / יארצייט

Agudas Yisroel Bais Binyomin siyum l'ilui nishmas those who were niftar on Lag Baomer in Miron

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

משנה סיום הוא 41.2% נרשם
(26/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) √עירובין (10) פסחים (10)
√שקלים (8) יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
√בכורות (9) ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
√מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aaron Tauberתמורה
1Aron Gamssמידות
1Benjie Epsteinמועד קטן
1benjy bassסוכה
1Bruce Listhausמכשירין
1Bumie Schachterמכות
1Chaim Fuchsבכורות
1Meyer Silberחגיגה
1Chaim Mordehai Weissידיים
1Daniel Hammondטבול יום
1Steve Lowenthalביצה
1Eliezer Fixlerקידושין
1Avrumi Zweigenhaftתענית
1Harry Klaristenfeldאבות
1Leo Moskovitsערלה
1moishe kofmanנידה
1Rabbi moshe tuvia Lieffבבא קמא
1moshe kressמגילה
1Shlome Goldreichשקלים
2Shmuel Teichmanברכות, ביכורים
1Sol Herskowitzראש השנה
1Moshe Gershkovichמקוואות
1Yitzchok Martinתענית
1Yitzi Nussbaumעבודה זרה
1Z. Mayerעירובין
1אלון חיים גלזרגיטין
      26 אנשים נרשמו ל 27 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.